ศิลปะ คือ

ศิลปะ คือ สุนทรีแห่งชีวิต มุมมองของชีวิต

ศิลปะ คือ เข้าใจความหมายของศิลปะ การสื่อผ่านงานศิลปะ

ศิลปะ คือ หากให้หาความหมาย ของคำคำนี้ เอาจริง ๆ แล้วนั้น มันมีเส้นสาย แตกแยกออกไปอีกมากมาย แต่ถ้าจะให้พูด ถึงความหมายภาพรวม ก็คือ เป็นการที่ถ่ายทอด ความรู้สึกแสดงสิ่งที่รู้สึก ไปเป็นรูปธรรม ซึ่งจะใช้ทดแทนโดย สัดส่วน ใช้เป็นรูปทรง ประกอบกันให้ กลืนเข้าไปกับ องค์ประกอบของงาน ที่เราจะสื่ออกไป เป็นส่วนขยายใน ด้านของศิลปะ ศิลปะ คือ ชีวิต

เป็นสิ่งที่แสดง ด้านของความงาม ศิลปะจะแสดงไปที่ เรื่องความเชื่อ ศิลปะนั้นเป็น ความชำนาญที่จะสื่อ ออกไปโดยใช้ ประสบการณ์กับ จินตนาการจนออกมา ในรูปวัตถุ ที่ดูแล้วเป็น สุนทรียภาพ

ศิลปะ คือ ความหมายของคำสั้น ๆ ที่กว้างออกไปได้ไกล นั้นมีความหมายยังไงบ้าง ?

เอาจริง ๆ แล้วนั้น ศิลปะความหมายกว้าง และก็มีทั้ง ศิลปะที่จำเพาะเจาะจง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ก็จะอยู่ที่ ความเชื่อกับแนวคิด ของคนในยุคต่าง ๆ ในสมัยต่าง ๆ เพราะว่าจะมีความ แตกต่างกันไปครับ

บางทีก็แล้วแต่ ว่าใช้ศิลปะไปกับ แวดวงกว้างขวาง หรือว่าใช้ใน วงที่จำกัด แต่หากดูที่ทัศนะ ทั้งหลายแล้วนั้นจะ รู้ได้ว่าศิลปะ คุณลักษณะเด่นศิลปะ คือสามารถที่จะ ใช้เป็นตัวร่วม ที่มีความสำคัญที่สุด

ศิลปะ คือ

ศิลปะสื่อแสดงออก คือเป็น แสดงออก ด้านความคิด ด้านอารมณ์ แสดงความรู้สึก โดยจะใช้ประสบการณ์ ในเรื่องของการมองความงาม ที่จะเห็นแจ้ง รู้ถึงสัญลักษณ์ ให้ออกมาเป็นเรื่องราว และก็เหตุการณ์

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น สิ่งที่แสดงออก จากสิ่งที่มนุษย์ นั้นเลือกสรรเอง และได้สร้างสรรค์ ออกมาเองทั้งหมด เพราะฉะนั้น การให้ความหมาย คำว่าศิลปะนี้ จึงได้มีความหมาย ที่ออกไปเป็น ความหมายแนวกว้างนั่นเอง

ศิลปะคือ สิ้งที่มนุษย์สร้างเพื่อสื่ออารมณ์ สื่อปัญญา สื่อไปถึง ความรู้สึกนึกคิด สื่อไปในเรื่องความงาม รวม ๆ แล้วก็จะ ประกอบไปด้วย  อย่างหลัก ๆคือ ความสวยงาม จุดมุ่งหมาย และก็ แนวคิดที่สร้างสรรค์

ด้วยเหตุผล ในการจำกัดเฉพาะ สิ่งที่มนุษย์สร้าง อาจเพราะสัตว์โลก มนุษย์ถือได้ว่าคือ ประเภทที่จะสามารถ สื่อความเข้าใจ ร่วมกันได้อย่างดีสุด ชีวิตยังได้พัฒนา โดยมีระบบ จึงนับนี่คือ สาเหตุที่มนุษย์นั้น เป็นประเภทที่ มีความเหนือไปกว่า สัตว์ทั้งโลก ที่เป็นชนิดอื่นๆ นั่นเองครับ

นิยามในศิลปะ นั้นหากเรา ลองเทียบดูกับ พจนานุกรม นิยามศิลปะคือ เรื่องของฝีมือ ในด้านการช่าง แสดงสื่ออารมณ์ มีความสะเทือนใจ จนประจักษ์เห็น

พอมาที่ พจนานุกรมปี พ.ศ. 2530 ก็นิยามไว้ว่า ผลของความคิดสร้างสรรค์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ จนเกิดการมีสุนทรียภาพ ที่ให้ประทับใจ และก็ สะเทือนอารมณ์ ตามแต่ด้าน อัจฉริยภาพ รสนิยม หรือทักษะ  ประสบการณ์ ในแต่ละบุคคล

ส่วนศิลปะนั้น ก็มีบอกว่าแบ่งได้อยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และอีกหนึ่งด้านคือ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

ศิลปะ คือ ความหมายของศิลปะ ที่จะขึ้นอยู่ในแต่ละมุมมอง แต่มีรากฐานที่เหมือนกัน

ทางด้านของ อริสโตเติล ปราชญ์ยุคกรีกโบราณ ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะก็คือ  ศิลปะนั้นจะ เลียนแบบทางด้านของ ธรรมชาติทั่วไป 

ส่วนด้านของทาง ตอลสตอย นักประพันธ์ชื่อดังรัชเซีย ได้กล่าวว่า ศิลปะนั้นคือ วิธีการถ่ายทอด เรื่องความรู้สึกมนุษย์ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

ศิลปะ คือ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีรศรี ศิลปินคนอิตาเลียน ที่ได้เข้ามา วางรากฐานศิลปะ ที่ประเทศไทย ก็ได้ให้นิยาม ของคำว่าศิลปะคือ งานที่ต้องใช้ ความพยายาม และพรากเพรียรจากมนุษย์ โดยใช้มือแล้วก็ ความคิดในการทำ

คำนิยามมากมายของ มุมมองศิลปะ ซึ่งจะเห็นได้ มากมายไม่ว่าจะใน หนังสือศิลปะต่าง ๆ หรือจากการพูด ของอาจาร์ยที่เป็น ศิลปินต่าง ๆ ซึ่งก็จะมีความหมายไปอีกว่า

ศิลปะนั้นก็คือ สิ่งที่เลียนแบบธรรมชาติ หากเรานำไป ตีความหมายของคำ ก็จะได้ว่า ธรรมชาตินับว่า คือสิ่งที่เป็น ปัจจัยสุดสำคัญ ในการสร้าง แรงบันดาลใจศิลปะ ศิลปะนั้นคือสิ่ง ที่สร้างจากมนุษย์ แจ่ว่ามนุษย์นั้นก็ อยู่ท่ามกลาง ของธรรมชาติรอบ ๆ

อีกทังมนุษย์นั้น ใช้ชีวิตประจำวัน ที่ได้ผูกพันธ์ กับธรรมชาตือย่างมาก ขาดไม่ได้แน่นอน หากคนเรานัน อยากที่จะบันทึก ก็ต้องวาดรูปขึ้นมา ให้เห็นเป็นภาพ มันจะสะท้อนได้ ถึงสิ่งที่สนใจในตอนนั้น เรื่องต่าง ๆ ที่อยากสื่อ ก็จะสามารถออกมา เป็นภาพด้านนอก กันไปได้เลย

ศิลปะกับการอยู่ควบคู่กัน มาทุกช่วงยุคสมัย

เพราะเหตุนี้ธรรมชาติ ก็เลยไปคล้าย ๆ กับแนววิทยาการ ที่ดูใหญ่โตอยู่ กับเหล่ามนุษย์ เรื่องของศึกษา ค้นคว้าเลียนแบบ ส่วนสำคัญเป็นอ มนุษย์นั้นจะต้อง เรียนรู้ธรรมชาติเยอะ ๆ เพื่อว่าดำรงชีวิต โดยแบบประสิทธิภาพ และต้องสังเกต

มนุษย์ได้พบการ ไม่พึงพอใจลักษณะใด แฝงเร้นที่ถ้าธรรมชาติ ตั้งแต่สีสัน รูปร่าง ความแปลกใหม่ ความสวยงาม บรรยากาศบอร์ดใหม่ ฯลฯ บางทีจะสังเกต เรื่องสิ่งเปลี่ยนแปลง ในธรรมชาติ ที่จะเกิดเรื่อง

ความประทับใจ เสียดายความรู้สึกอื่น ๆ จนต้องการ อยากได้เป็นเจ้าของ ทำให้แรงกระตุ้น เพื่อความพยายาม ในการรักษา สภาพการณ์ให้คงเดิม อาจเพราะมี ความทรงจำ และถ่ายทอดความทรงจำ

ศิลปะก็เปรียบได้กับ เครื่องมืศิลปิน ที่ไว้ให้คอย บันทึกตาม แบบธรรมชาติไว้ หากว่าเลียนแบบธรรมชาติ หากเป็นด้ดานศิลปะ ไม่ใช่ว่าเลียนแบบ ไปทำท่าดูกระจกเงา และก็ภาพถ่าย แต่ต้องไปเพิ่ม

และก็มีตัดทอน ไม่ก็เป็นการ สอดแทรกอารมณ์ ในความเป็นศิลปิน เข้าไปในงานให้เกิด เป็นลักษณะเฉพาะ ของตัวเองเลยครับ ศิลปะเลยสามารถที่จะ สื่อภาษาได้อีกกด้วย

ศิลปะ

6 ศิลปะชุมชน

ประเพณีสุดน่ากลัว

มังงะขายดี

รถที่สปอร์ตขายดีที่สุด

รถเมกันนิยม