ศิลปะสถาปัตฯ

ศิลปะสถาปัตฯ รู้จักกับศิลปะ แนวสถาปัตยกรรม

ศิลปะสถาปัตฯ สถาปัตยกรรมนั้นคืออะไร ลองไปรู้จักกัน

ศิลปะสถาปัตฯ ในบทความนี้ ลองมาดูกันกับ Architecture หรือ สถาปัตยกรรม นั้นคืออะไรกัน ในความหมายนั้นก็เป็น ออกแบบ ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น อาคารบ้านเรือน สำหรับเพื่อการพักอาศัย ของคนธรรมดาทั่วไป ดังเช่นว่า บ้าน ตึก แล้วก็คอนโด ฯลฯ และก็อาคารบ้านเรือน ที่คนไม่อาจจะเข้า ไปพักอาศัยได้ ได้แก่ เจดีย์ รวมทั้ง อนุสาวรีย์ ฯลฯ

นอกเหนือจากนั้น ยังรวมถึงการ กำหนดแผนผัง รอบ ๆ สิ่งต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิด ความงดงาม แล้วก็เพื่อมี ประโยชน์ใน การใช้สอยได้ งานสถาปัตยกรรม ถือว่าเป็นแหล่ง ที่รวมงานศิลป์ ดูเหมือนจะ ทุกประเภทเลยครับ

โดยชอบมีแบบ มักแสดงเอกลักษณ์ เรื่องของสังคม และก็ระยะเวลานั้น ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง และเด่นมากมาย จะแบ่งรูปแบบงาน ของสถาปัตยกรรมเป็น 3 อย่างดังต่อไปนี้

ศิลปะสถาปัตฯ งานแนวสถาปัตยกรรม มีแขนงใดบ้าง ?

การแยกแขนงของ งานสถาปัตย์ มีดังนี้ สถาปัตย์ออกแบบ สิ่งปลูกสร้าง ยกตัวอย่างเป็นต้นว่า วางแบบการผลิตอาคาร ตึกแล้วก็บ้านเมือง นั่นเองครับ

ภูมิสถาปัตย์ ก็เช่น ออกแบบการวางแผนผัง สำหรับจัดรอบ ๆ วางแผนผังเพื่อ จะปลูกต้นไม้ แล้วก็การจัดและ ตกแต่งสวนครับ

สถาปัตย์วางผังเมือง ตัวอย่างเช่น ออกแบบรอบ ๆ ของแบบแปลนเมือง เพื่อนำมาซึ่ง ความมีระเบียบงาม สะอาด เร็วสำหรับเพื่อ การติดต่อ รวมทั้งยังถูกหลัก เขตสุขาภิบาล ที่สามารถเรียก ผู้ผลิตงานสถาปัตยกรรม เหล่านี้ว่า นักออกแบบสถาปนิก

ศิลปะสถาปัตฯ

งานสถาปัตยกรรม สำหรับในการก่อสร้าง จะแบ่งส่วนที่ควรจะ ให้ความเอาใจใส่ 3 อย่างเป็น ทำแล้วจำต้องนำมา ซึ่งความเรียบร้อย และก็ความงดงาม, ให้ความยั่งยืนแข็งแรง ใช้งานได้ โดยสวัสดิภาพ เป็นนอกเหนือจากงาน จะต้องงดงามแล้ว

ยังจำเป็นต้องทำให้เห็น ถึงการทำที่ แข็งแรงทนทาน แล้วก็ความปลอดภัย ในการใช้แรงงานได้ แบบสมบูรณ์, การใช้แรงงานได้จริง ๆ ตรงนี้จะทำให้ สถาปัตย์การก่อสร้าง ไม่แปลงเป็นแค่เพียง เรื่องความสวยสดงดงามอย่าง ทัศนศิลป์ แค่นั้น ถ้าหากแม้กระนั้น ยังคงเน้นย้ำไป ที่เรื่องคุณค่าสำหรับ เพื่อการใช้งานได้จริง

ศิลปะสถาปัตฯ องค์ประกอบสถาปัตย์ นั้นเป็นอย่างไร ?

ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม นั้นก็คือ ตึก และก็ส่วนต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเอามาประกอบ ขึ้นกระทั่งเปลี่ยนเป็น งานสถาปัตย์ชนิดหนึ่ง และก็ยังสื่อให้ สถาปัตยกรรมตัวนั้น ได้สะท้อนถึง ลักษณะเด่นออกมา

ให้มองเห็นถึง คุณสมบัติและก็ ในด้านคุณประโยชน์ การใช้ที่แสนคุ้ม ทั้งสะท้อนใน ด้านความสวย หรือด้านความหมาย หรือทุกอย่าง ซึ่งสามารถรวมกัน แบบออกมาพอดี ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม จะแบ่งเป็น 2 สิ่งสำคัญก็คือ

ส่วนประกอบของแผนผัง ลักษณะทางกายภาพ แนวราบทางนอน รบอกถึงที่ตั้ง ขนาดตัวพื้นที่ เขตแล้วก็ ความข้องเกี่ยว ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เอามาประกอบ ขึ้นด้านในแผนผัง ดังนี้มีความต่างกันไป ตามสิ่งที่ต้องการ ของแนวความคิด

รวมทั้งเรื่องออกแบบ สำหรับงานศาสนา สถาปัตยกรรมไทย ชอบมีการแยกพื้นที่ ด้านในออก ตัวอย่างเช่น เขตพุทธาวาส รวมทั้ง เขตที่ดินวัด เขตต่าง ๆ จะมีส่วนประกอบ ในแผนผังอย่างมีเอกลักษณ์ เฉพาะนะครับ จะแบ่งตามหน้าที่ ผลดีเรื่องที่ใช้สอย หรือเครื่องหมายตาม หลักศาสนานั่นเอง

ส่วนประกอบของตึก ส่วนตึกประกอบ ได้การประดับประดา ขึ้นด้วยส่วนประกอบย่อย เพื่อตัวตึกทนแข็งแรง รวมทั้งยังคง ความละเอียดลออสวยงาม อีกทั้งแสดงความหมาย คติธรรมปรัชญา ออกมาพอดีบริบูรณ์ ส่วนประกอบของตึกนั้น จะแยกเป็นชนิด และประเภทไปเป็น 2 อย่างเป็น ส่วนประกอบโครงสร้าง, ส่วนประกอบการตกแต่ง

ส่วนประกอบแยกของศิลปะสถาปัตฯ นั้นมีอะไรบ้าง ?

ศิลปะสถาปัตฯ

ส่วนประกอบขององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้ต่อ หรือกระทำการยึด ให้เชื่อมโยงกัน ประกอบขึ้นจนถึง เปลี่ยนเป็นเค้าโครง ตัวตึกตามกระบวนการ หรือกรรมวิธี การก่อสร้าง ที่มีระบบ อยู่ในกฎและก็กฎระเบียบ

แผนช่างของ หมู่ชนหรือ สังคมนั้น ๆ ในส่วนส่วนประกอบตึก ในงานสถาปัตย์ไทย แยกสามอย่างคือ ส่วนประกอบองค์ประกอบส่วนฐาน, ส่วนประกอบองค์ประกอบส่วนเรือน, ส่วนประกอบหลังค้าง เป็นต้นครับ 

ส่วนของฐาน อาทิเช่น ส่วนประกอบองค์ประกอบตึก ที่เอามาประกอบกัน ขึ้นกระทั่งเปลี่ยนเป็น ส่วนฐานตึก เพื่อรอปฏิบัติภารกิจ สำหรับเพื่อการรองรับ น้ำหนักส่วนข้างบน จะอยู่เหนือพื้นขึ้นไปก่อนจะ ลงไปที่ดิน ตึกมักนิยมใช้ ก้อนอิฐหรือหินแลง

เอามาก่อ แล้วจึงกระทำแต่งแต้ม ตกแต่งจนกระทั่ง เปลี่ยนเป็นฐาน ที่มีแบบอย่าง จำพวกต่าง ๆ ตามคติเครื่องหมาย อาทิเช่น ฐานบัว อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนประกอบสำคัญ ก็คือพื้น แล้วก็โครงสร้าง ที่ใช้รองรับ

ส่วนประกอบตกแต่ง ของงานสถาปัตย์คืออะไร ?

ส่วนประกอบตกแต่ง คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำเพื่อช่วยสำหรับ เพื่อการตกแต่ง เสริมตึกให้ สวยสดงดงาม เด่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ส่วนประกอบตกแต่งจริงคือ การประดับประดา ในส่วนต่าง ๆ ของตึก ซึ่งไม่ใช่ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบ หลักโดยตรง

แม้กระนั้นเป็นตกแต่ง เพิ่มไปเพื่อตึกนั้น ๆ เพอร์เฟ็คเพิ่มขึ้น ทั้งยังในด้าน ความสวยสดงดงาม แล้วก็ความหมาย ได้แก่ จิตรกรรมด้านข้าง ของฝาผนัง ดาวเพดาน บัวหัวเสา อื่น ๆ อีกมากมาย โดยส่วนประกอบชนิดนี้ ถ้าเกิดทำขึ้นมา

โดยไม่คิดถึงสิ่ง ที่มีความต้องการ ในทางของคติ ความเลื่อมใส ความหมาย ใจปรัชญา สำหรับตัวตึก รวมทั้งอาจจะ เป็นไปได้ว่า จะมีหรือเปล่า มีการตกแต่งดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว ก็เป็นได้ครับ เพราะว่ามิได้นับ ได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก ต่อความมั่นคงยั่งยืน แข็งแรงในตัวตึก อะไรตรง ๆ สักเท่าไหร่นั่นเอง

ความหมายศิลปะ

เกาะตะรุเตา

ศิลปินยุคใหม่

คาดิลแลค

มัสเซิลคาร์ ยอดนิยม