ศิลปะมีอะไรบ้าง

ศิลปะมีอะไรบ้าง ศิลปะในรูปแบบต่างๆ

ศิลปะมีอะไรบ้าง ศิลปะคือ

ศิลปะมีอะไรบ้าง ศิลปะหาให้หาความหมาย มันคงจะเป็นคำที่กว้าง และหาคำเฉพาะเจาะจงได้ยาก มันขึ้นอยู่กับทัศนคติ ของแต่ละคน ความเชื่อแนวคิด ได้หลายสิ่งอะไรอย่างแล้ว แต่ละยุคสมัยนั้น ก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป หากจะให้ตั้งคำถาม หรือจะให้มานั่งจำกัดความนั้น คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน ที่ความหมายของศิลปะใน ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะยุคไหน หรือจากทัศนคติของคน ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะนักปราชญ์ในยุคโบราณนั้น จะมีเหมือนกัน และเป็นตัวร่วมสำคัญก็คือ

มันคือการแสดงออกทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก ทางด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ถ่ายทอดประสบการณ์ การรู้แจ้งเห็นจริง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การเล่าเรื่องราว การเล่าเหตุการณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วนเป็นการแสดงออก จากมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณ

จนถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้หรือพูดได้ว่า ศิลปะนั้นมักจะเกิดจากมนุษย์ เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมด เรื่องแปลกตะวันออก

ดังนั้นเราพอจะแบ่งความหมาย ของศิลปะกว้างได้ แต่อาจจะยังไม่สามารถ จำกัดความได้ โดนเอกลักษณ์ของศิลปะนั้น จะแสดงออกมาอย่างชัดเจน โดยเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึก ความคิด รวมถึงสติปัญญา ดังนั้นศิลปะ จึงมีองค์ประกอบใหญ่ใหญ่ ประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน

 • มีความสวยงาม
 • มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

สาเหตุที่เรากล้าพูดได้ว่า ศิลปะนั้นเกิดจากมนุษย์ การันตีได้ว่าศิลปะนั้นส่ วนใหญ่เกิดจากมนุษย์นั้น ไม่ได้หมายความว่าศิลปะนั้น จะเกิดจากธรรมชาติ หรือสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้ แต่ที่เราให้เหตุผลแบบนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว มนุษย์เป็นผู้สร้างศิลปะขึ้นมา แล้วเราอยากจะกล่าวถึง

เฉพาะผลผลิตที่เกิดจาก การกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้น เป็นศิลปะโดยเฉพาะมนุษย์ ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียว ที่สามารถสร้างการสื่อสาร และสามารถทำการเข้าใจ พูดคุยกันได้ดีที่สุด แล้วมนุษย์ยังมีการพัฒนา ที่ก้าวกระโดดอีกด้วย

อีกทั้งศิลปะยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น มังงะ น่ารัก

 • จิตรกรรม ทุกรูปแบบ
 • ประติมากรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • วรรณกรรม
 • ดนตรี
 • นาฏกรรม
 • รูปถ่ายต่างๆ
 • ภาพยนตร์หรือละคร
 • งานสร้างงานแกะสลัก
 • งานตัด ปัก เย็บ
 • งานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
 • ศิลปะในรูปแบบลายเส้น

นี่คือคำอธิบายในเบื้องต้น สำหรับเรื่องของศิลปะนั่นเอง ศิลปะบนกำแพง

ศิลปะมีอะไรบ้าง

ศิลปะมีอะไรบ้าง จิตรกรรมคืออะไร ?

ส่วนทางด้านศิลปะ จิตรกรรมนั้น มันหมายถึงงานศิลปะ ที่เน้นการแสดงออก ด้วยการขีดเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ วาดภาพ การระบายสีการ ทำสิ่งต่า งๆ ให้เกิดขึ้นมา เป็นภาพโดยปกติแล้วศิลปะ ในรูปแบบจิตรกรรมนั้น จะเป็นศิลปะในรูปแบบ 2 มิติ

จะไม่มีรูปแบบ ความลึก ความนุ่ม ความหนา ใดใดทั้งสิ้น แต่ศิลปะในรูปแบบ ของจิตรกรรมนั้น จะสามารถสร้างภาพลวงตาขึ้นมา ทำให้เรารู้สึกว่ามันมี ความลึก ความนูน โดยองค์ประกอบ สำคัญของศิลปะจิตรกรรมนั้น ก็คือ

 1. ผู้สร้างหรือผู้ที่เขียนงานขึ้นมานั้น เราจะเรียกว่าจิตรกร
 2. วัสดุและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ที่ใช้ในการวาด มักจะเป็น กระดาษ หรือ ผ้า หรือตามผนัง หรือสิ่งอื่น อีกหลายรูปแบบ
 3. สีจะเป็นตัวแสดงออกถึงเนื้อเรื่องที่จะเล่าหรือความรู้สึกต่างๆที่เกี่ยวกับงานนั้น

โดยศิลปะจิตรกรรมนั้น ก็จะมีแตกแขนงออกไป อีกเป็น 2 ชนิดไม่ว่าจะเป็น งานวาดเส้น และการระบายสี แล้วได้งานวาดภาพงานอื่น ๆ นั้น ก็จะแตกแขนงออกไป เป็นอย่างอื่นเป็นรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น งานจิตรกรรมภาพวาด ที่แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ภาพทิวทัศน์ วาดภาพ เหมือนวาดภาพประกอบเรื่อง วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และอื่น ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ที่ถูกจัดอยู่ในศิลปะจิตรกรรม คาดิแลค

ศิลปะมีอะไรบ้าง ประติมากรรมคือ

ส่วนทางด้าน งานศิลปประติมากรรมนั้น มันก็คือการสร้างงานศิลปะ ที่ออกแบบด้วยรูปทรงสามมิติ มีทั้งปริมาตรมีทั้ง น้ำหนัก แถมยังกินเนื้อที่ในอากาศ โดยวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะ ในรูปแบบประติมากรรมนั้น ล้วนจะเป็นตัวกำหนด วิธีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ความงามของศิลปะชนิดนี้

จะเกิดจากแสงและเงา ที่เกิดขึ้นจากการสร้างศิลปะ ประติมากรรมอีกด้วย รถอเมริกันยอดฮิต

โดยศิลปะประติมากรรมนั้น แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ก็คือ

 • ในรูปแบบการปั้น ประติมากรรมในรูปแบบ การปั่นนั้นจะเป็นรูปทรง 3 มิติ วัสดุที่มักจะนิยมใช้กัน ก็คือ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ปูน ขี้ผึ้ง หรือแม้แต่ ขี้เลื่อยผสมกาว
 • ศิลปะประติมากรรม ในรูปแบบการแกะสลัก งานศิลปะประติมากรรมในชนิดนี้ ก็จะเป็นรูปแบบ 3 มิติ เช่นกันแต่จะเป็น ในรูปแบ บความแข็ง ความเปราะ โดยวัสดุที่นำมาใช้ในศิลปะ ประติมากรรม ในรูปแบบนี้นั้น มักจะเป็น การแกะสลักไม้ การแกะสลักหิน การแกะสลัก กระจก หรือ แม้แต่การแกะ ปูนปาสเตอร์ เป็นต้น
 • ศิลปะประติมากรรม รูปแบบการหล่อ และก็ยังคงเป็นศิลปะ ในรูปทรง 3 มิติ เช่นกัน โดยจะเป็นการหล่อขึ้นรูป หรือ การหลอมให้ละลาย เลิกให้มันกลับมาแข็งตัวอีกครั้ง ให้เป็นรูปทรง โดยศิลปะประติมากรรม ในชนิดนี้นั้นมักจะมีแม่พิมพ์ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยวัสดุที่นำมาใช้นั้น มีทั้ง ปูน โลหะ เรซิน พลาสติก
 • ศิลปะประติมากรรม ในรูปแบบการประกอบ นั่นคือเอาวัสดุต่าง ๆ นั้น มาประกอบเข้าด้วย กันให้กลายเป็นรูปทรง 3 มิติ โดยศิลปะประติมากรรม ในชนิดนี้นั้นก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นใน ลักษณะนูนต่ำ นูนสูง หรือ แบบลอย

และศิลปะในเชิงประติมากรรมนั้น ยังมีอีกรูปแบบ ที่หลากหลายจึงพูด ได้ว่างานศิลปะประติมากรรม นั้นคือการแสดงออก ด้วยการสร้าง โดยรูปแบบที่เรา ได้ยกตัวอย่างมา ในข้างต้นโดยศิลปะประเภทนี้ นั้นสามารถสื่อให้เห็นถึง สิ่งต่าง ๆ ของสังคมวัฒนธรรมจิตใจ

ความคิดของมนุษ ย์ผ่านการสร้างศิลปะประติมากรรม ในรูปแบบนี้ และถือว่าเป็นรูปแบบ ศิลปะแขนงหนึ่งนั่นเอง

ศิลปะมีอะไรบ้าง

ศิลปะสถาปัตยกรรม

โดยศิลปะในแขนงนี้ จะหมายถึงงานศิลปะ ที่แสดงออกด้วย การก่อสร้างโดยเฉพาะ สิ่งก่อสร้างใหญ่ใหญ่ เช่น อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ หรือแม้แต่การวางแผน วางผังเมือง หรือการจัดผังบริเวณตกแต่ง อาคารในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบสิ่งก่อสร้าง

ให้เป็นงานศิลปะนี้ ก็นับว่าเป็นสถาปัตยกรรม เช่นกันโดยศิลปะประเภทนี้ นั้นมักจะมีอายุยืนยาว และใช้พื้นที่ในบริเวณกว้าง และสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ ไว้ใช้สอยได้ความต้องการได้อีกด้วย

โดยประโยชน์ของศิลปะ ในแขนงนี้นั้น ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
 • เป็นที่อยู่อาศัยถาวร
 • เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หรือเป็นสถานที่ ที่ควรแก่การยกย่อง
 • เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของบรรดาผู้คน หรือในยุคก่อน ก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์ หรือผู้ปกครอง

และรูปแบบศิลปะในแขนง สถาปัตยกรรมนั้น ยังแบ่งออกเป็น 2 แขนงใหญ่ใหญ่ นั่นก็คือ

 1. ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปิด ที่ ประชาชนสามารถเข้าไปได้ ยกตัวอย่างเช่น อาคารบ้านเรือน โรงแรมบทต่าง ๆ
 2. และสถาปัตยกรรมแบบปิด หากเค้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่น สุสาน อนุสาวรีย์ หรือ เจดีย์ต่าง ๆ ของวัดที่มีความเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบ บสถาปัตยกรรม ที่มีความศรัทธา เข้ามาเกี่ยวข้อง

ศิลปะวรรณกรรม

ส่วนศิลปะทางด้านวรรณกรรมนั้น จะหมายถึงผลงาน ที่เกิดจากการคิด และการสร้างสรรค์ หรือการจินตนาการของมนุษย์ และนำมาเรียบเรียง บันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การขับร้อง การแสดงออกมาด้วย วิธีต่าง ๆ โดยปกติแล้ว เราจะแบ่งวรรณกรรม ออกเป็น 2 รูปแบบ ก็คือวรรณกรรม แบบลายลักษณ์อักษร และวรรณกรรมแบบ ที่บันทึกด้วยตัวหนังสือ และศิลปะแบบมัน จะกลับนี้เองยังบ่งบอกถึง และครอบคลุมถึง งานศิลปะ

 • งานเขียนทั่วไป ที่เราพบเห็น ได้ตามร้านหนังสือเอกสาร หรือตำราทางวิชาการต่าง ๆ
 • ศิลปะงานเขียน ที่มีคุณค่าทางวัฒนาศิลป์ ที่มีความปราณีตงดงาม และสืบทอดกันมา แต่โบราณอีกด้วย