ศิลปะประเทศไทย คำว่าศิลปะไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะ ของคนไทย !

ศิลปะประเทศไทย ท่านรู้จัก ศิลปะไทย ประเภทไหนบ้าง ที่น่าสนใจ ?

ศิลปะประเทศไทย ทุก ๆ ที่ ทุก ๆ ประเทศ ต่างมีเอกลักษณ์ และลักษณะ ที่บ่งบอกถึง ความเป็น ตัวตนของที่นั้นๆ เพื่อเป็นสิ่งที่ เมื่อใครเห็น ก็ขะได่รับรู้ถึงความเป็น เอกลักษณ์ ของที่นั้น ๆ ซึ่งศิลปะ ก็เป็รอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นการ บ่งบอกถึง เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางสี อารมณ์ การวาด เป็นต้น ซึ่งศิลปะ มีความหมาย มีคำนิยาม ที่เป็นทั้งวงกว้าง และแบบ สโตปแคบ ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ

การนิยาม ของแต่ละคน ที่เปลี่ยนไป แปลงไป ตามความเชื่อ ตามแนวความคิด ของคนในแต่ละยุค แต่ละสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปอยู่เรื่อย ๆ ซิลปะ เป็นการแสดงออก ในด้านของ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ

ศิลปะประเทศไทย

ไม่ว่าจะผ่าน ทางการวาด การใช้สี การเคลื่อนไหว ร่างกาย สีกน้า ท่าทาง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือการถ่ายทอด ที่ผ่านจาก การคัดกรอง คัดกรั่นออกมา ผ่านประสบการณ์ โดยคน เป็นคนที่สร้างศิลปะ ตรงนี้ขึ้นมา จะประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบ ทั้ง 3 อย่างคือ ความสวยงาม มีจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน แน่นอน และความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งด้วยผลที่ว่า มนุษย์ เป็นสิ่งเดียว ที่สามารถที่ จะสื่อสาร และทำความเข้าใจ ร่วมกันได้ อย่างมีความ เป็นระบบ

ศิลปะประเทศไทย คำว่าวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ และเป็น สิ่งที่คู่ประเทศไทย

คำนิยาม ของศิลปะ มีหลากหลาย มากมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ นั้นก็คือ วิจิตรศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์ โดย อริสโตเติล นักปราชญ์ ในยุคกรีก โบราณ ได้ให้ความหมาย ของศิลปะว่า เป็นการเลียนแบบ ธรรมชาติ ตอลสตอย ได้ให้คำนิยามของศิลปะว่า เป็นการแสดงออก ถ่ายถอดความรู้สึก ออกมา และศาสตราจารย์ ศิลป์ พีรศรี ศิลปิน ชาวอิตาเลียน ที่ได้นำศิลปะ สมัยใหม่

เข้าสู่ประเทศไทย ที่ได้นิยามว่า ศิลปะ คือการลอก เลียนแบบ ธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติ ถือว่ามีบทบาท ที่สำคัญ ใน การแสดงออกมา ด้านศิลปะ นอกจากนั้น ศิลปะ เปรียบเสมือน การถ่ายทอด ความรู้สึก การแสดงออก ถึงความคิด

ที่มีทั้งแบบ นามธรรม รูปธรรม ซึ่งการที่จะสร้าง ความรู้สึก ต่อผู้ชมได้นั้น อาจเกิดจากสิ่งเร้า 2 อย่าง คือ สิ่งเร้าภายนอก และสิ่งเร้าภายใน ดังนั้น ศิลปะ ก็คือสื่อชนิดหนึ่ง ที่สามารถที่จะ เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมโยง การสื่อสาร ที่สามารถ ติดต่อกันได้ ซึ่งศิลปะ ก็มีให้ชมอยู่ ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งศิลปะไทย ก็เป็นอีกสิ่งที่ เป็นสมือนเอกลักษณ์ ที่บ่งบอกถึง ความเป็นไทย

ศิลปะประเทศไทย

ศิลปะประเทศไทย วัฒนธรรม และ สิ่งที่เรียกว่า ศิลปะของประเทศไทย

ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ ของความ เป็นไทย ที่คนไทยต่าง ภาคภูมิใจ มีความงดงาม และสืบทอด ต่อกันมา ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน มีพื้นฐาน ของความเป็นไทย แต่เนื่องด้วย ปัจจุบันนี้ โลกได้มีวิวัฒนาการ ที่ก้าวหน้า มากยิ่งขึ้น ส่งปลให้ คนหลาย ๆ คน ต่างที่จะหลงลืม ความเป็น ศิลปะไทย ไปบางส่วน ที่มีทั้งความนุ่มนวล อ่อนหวาน สวยงาม มีความปราณีต ที่หลาย ๆ คน

ต่างกลงลืมไป แต่ความจริงแล้ว ศิลปะไทย เป็นเหมือน เครื่องยึดเหนี่ยว ทางจิตใจ มีความเรียบง่าย เป็นความเชื่อ เป็น ประเพณี ท้องถิ่น ที่มีคุณค่า และมีความหมาย ที่หลาย ๆ คน ยอมรับ ผ่านสัญลักษณ์ ที่เรียกว่า ศิลปะไทยที่ลึกซึ้ง

ไม่ว่าจะคนไทย หรือ ต่างชาติ ก็ให้การยอมรับ

ดังนั้น การสืบทอด วัฒนธรรม นั้น มันเลยเป็นสิ่ง ที่สืบทอดกัน มานาน ทำให้คำว่า ศิลปะไทย นั้นยังคงอยู่ ในประเทศ และบางอย่างก็ อาจจะสาบสูญ ไปแล้วนั้นเอง อย่างเช่น อาหารไทย ประเพณี หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เรียก ว่าเป็น ประเพณี

ศิลปะประเทศไทย

ความภาคภูมิใจ ที่อยู่ติดคู่คนไทย มานาน

พื้นบ้าน ที่ทำให้เรานั้น รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ ถ้าไม่มีใครได้ สืบทอดกัน ต่อเนื่อง มันก็อาจจะหาย ไปนั้นเอง มันเลยเป็น สิ่งที่คนไทย ต้องช่วยกัน รักษาไว้ให้ดี มันจะเป็นสมบัติ ประจำชาติ ของเราไป ตลอดเรื่อย ๆ นั้นเอง สิ่งนี้ถ้าเรายัง ไม่เคยพบเห็น  ถ้าอยากรู้จัก ควรที่จะลอง ศึกษาหาข้อมูลดู ยังถือว่าเป็น ความรู้ใหม่ ๆ ที่เรานั้น อาจจะยังไม่ ทราบกันนั้นเอง ศิลปะพม่า

มัสเซิล คือ

Ford

ประเพณีอินเดีย

โน๊ตบุ๊ค

ศิลปะพม่า

นิยามศิลปะ

ศิลปะสถาปัตฯ

ความหมายศิลปะ