ศิลปะถ่ายภาพ

ศิลปะถ่ายภาพ มารู้จักกับศิลปะที่ใช้การถ่ายภาพกัน

ศิลปะถ่ายภาพ รู้จักกับงานศิลปะในรูปแบบภาพถ่าย

ศิลปะถ่ายภาพ ในบทความนี้จะให้รู้จกกับ ศิลปะของการถ่ายภาพ ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Photography ศิลปะแนวนี้นั้นได้เกิดขึ้น ที่ทวีปยุโรปครับ ก็จะเหมือนกับศิลปะ ที่เป็นแขนงอื่น ที่ในตอนเริ่มวิวัฒนาการ ก็ได้เกิดคำถามมา โดยตลอดครับว่า ภาพถ่ายต่าง ๆ นั้นเรียกว่าศิลปะจริงๆ ใช่หรือไม่ครับ ในตอนที่การถ่ายภาพ ได้เริ่มต้นใหม่ ๆ นั้นได้ทีการยอมรับ ว่าภาพต่างๆ ที่ได้ถ่ายมานั้น

ถือว่าเป็นงานศิลปะ แยกอีกประเภท นั่นก็เพราะว่าภาพถ่าย จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ หรือว่าอุปกรณ์แนว วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นแล้วในการยอมรับ ในเรื่องของการถ่ายภาพ ว่ามันคือศิลปะ ออกที่จะเป็นกลุ่มที่แคบ นั่นคงเพราะจากว่า ในด้านความไม่เข้าใจ ในเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวกับ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ ที่แท้จริงครับ

ศิลปะถ่ายภาพ ความรู้ความเข้าใจศิลปะเชิงภาพถ่าย

ในเคื่องของภาพถ่าย นับว่าเป็นศิลปะ ที่งานด้านนี้จะมี ลักษณะที่ดูพิเศษแบบเฉพาะตัว ที่ดูแตกต่างไปจาก งานศิลปะที่เป็นแบบอื่น ๆ ในหลายด้านเลย ในลักษณะที่พิเศษ ในงานภาพถ่ายนั้น ที่ได้ไปทำให้ ผู้คนนั้นต่าง

มีความสงสัยว่า ภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เห็นอยู่ คืองานศิลปะใช่ไหม หากได้ประมวลแล้ว ก็จะสามารถแยกออก เป็นหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่นทาง ปีกัสโซ (Picasso) ที่เป็น ศิลปินเอกของโลก เค้าได้กล่าวถึงภาพถ่าย ตอนปี พ.ศ. 2482

“หากเรานั้นสามารถที่จะเห็น สิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเรานั้นปรารถนา ให้มันแสดงออกมา ในเชิงภาพถ่ายได้ ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า จิตรกรนั้นหมดภาระไปแล้ว” ถึงคำพูดที่ปีกัสโซพูด นั้นไม่ได้เป็นความจริงหมด เนื่องจากในปัจจุบันนี้

ศิลปะถ่ายภาพ

ภาพเขียนก็มีความสำคัญ อยู่เช่นกันครับ แต่ที่ปีกัสโซพูดนั้น ก็สำคัญที่แง่ ว่าทางศิลปินเอกปีกัสโซ นั้นก็ยังได้มองเห็น ถึงศิลปะที่เป็นภาพถ่าย และก็ยังให้ใน ความสำคัญในภาพถ่าย เลยนับว่าไม่มีข้อกังขาอะไร ที่ว่าเรื่องของภาพถ่ายนั้น

ไปเป็นงานศิลปะได้หรือไม่ ต่อไปแล้วนั่นเองครับ ทีนี้หากเป็นเรื่องของ ชีวิตกับวิญญาณในภาพถ่าย ถือว่าคือเรื่องราว และเป็นเนี้อหาที่ คนถ่ายภาพเสนอนั้น ต้องใส่รายละเอียดไป ที่ในภาพถ่ายครับ คนถ่ายภาพก็ต้องได้ แรงบันดาลจากทาง

สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะทำการถ่ายทอด สิ่งที่ได่ฝ้เห็นต่าง ๆ ลงไปในภาพถ่าย ที่จะเสนอครับ ก็พูดได้เลยครับ ว่าคนที่ถ่ายภาพนั้น เป็นศิลปินในการ สร้างความสมจริง ด้านของชีวิตจิตวิญญาณ แก่ภาพที่ถ่ายออกมาครับ

ภาพถ่ายเลยไม่ได้เป็นเพียงแค่ ถ่ายความเป็นไป แบบตรง ๆ แต่ว่าได้สอดแทรก ในด้านของความคิด ทางด้านอารมณ์ ที่รู้สึกจากคนถ่ายภาพ แบบมี ศิลปะที่สอดคล้องสภาพสังคม ให้ไปในทางชี้แนะ ในเรื่องปัญหา

หรือว่าจะนำเสนอ สิ่งดีงามที่เห็น ในการยกระดับชีวิต ของคนในสังคมได้ เพราะแบบนี้แล้ว ภาพถ่ายเลยสมควร ที่จะถูกยกย่อง ว่ามันคือ ผลงานศิลปะ ที่สมควรได้ และยังเป็น งานศิลปะที่ คนที่ถ่ายภาพนั้น เรียกได้ว่าเป็น ศิลปินถ่ายภาพ

ศิลปะถ่ายภาพ ด้านธรรมชาติของภาพถ่าย นั้นคืออะไร ?

มาเข้าในกับคำว่า ธรรมชาติภาพถ่าย กันดูว่าคืออะไร ในทั่วไปนั้นภาพถ่าย จะมีลักษณะของ ภาพนิ่ง ที่จะใช้เรื่องของ การแสดงอาการเคลื่อนไหว อย่างวัตถุที่เป็นรูปภาพนิ่งได้ ธรรมชาติภาพถ่าย นั้นอาจแบ่งออก 3 ลักษณะนั่นก็จะมี

อย่างแรกคือ ธรรมชาติภาพถ่ายกายภาพ ก็จะแบ่งแยกย่อย ออกเป็นอีก 4 ลักษณะมี (1) ภาพถ่าย ที่ให้แสงเงา ตามความเป็นจริง (2) ภาพถ่ายที่ให้ สีตรงตามจริง (3) ภาพถ่ายที่แสงกับเงา ตรงข้ามความจริง (4) ภาพถ่ายสีตรงข้ามความจริง

ธรรมชาติภาพถ่ายศิลปะ จะเป็นการนำภาพถ่าย มาถ่ายทอดความรู้สึก ถ่ายทอดอารมณ์ และค่านิยมต่าง ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป สามารถที่จะแบ่ง ภาพถ่ายทางศิลปะเป็น (1) ศิลปะถ่ายภาพ (2) ศิลปะล้างภาพขยายภาพอัดภาพ (3) ศิลปะทำภาพเทคนิค

ธรรมชาติภาพถ่ายเพื่อสื่อสาร ก็จะแบ่งย่อยได้ (1) ภาพนิ่ง (2) ภาพถ่ายที่ ถ่ายทอดประสบการณ์ (3) ภาพถ่ายที่สื่อสารได้ด้วยภาพ (4) ภาพถ่ายที่เผยแพร่ ได้สะดวกรวดเร็ว

ส่วนในเรื่อง ความสำคัญของภาพถ่าย นั้นสำคัญกับ ชีวิตประจำวัน ครในสังคมอย่างมาก นั่นเพราะจะใช้เป็น เครื่องมือเพื่อสื่อสารได้ เวลาที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น ศิลปะศึกษา การแพทย์ สารสนเทศ หรือว่าเป็นประชาสัมพันธ์

นั่นก็เพื่อที่จะ บ่งบอกได้ถึง ปัจจุบัน อดีต ไปจนถึงอนาคต ซึ่งดูได้จาก คำในสุภาษิตของจีน ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ภาพเดียวนั้นดีกว่า คำพูดที่พูดออกมาพันคำ “ หมายความว่าการสื่อสาร แบบที่บรรยายลักษณะต่าง ๆ หรือเหตุการณ์

โดยที่ใช้พูดเป็น 1,000 คำ ก็ไม่เท่ากับการทำให้ คนที่รับสารนั้น เกิดความเข้าใจ มีอารมณ์ร่วม พร้อมความรู้สึก ได้ดีเท่ารูปภาพถ่าย ที่นับว่ามันคือสื่อ ในเรื่องการสื่อสาร ด้วยภาพได้เพียงใช้ภาพเดียว

ประโยชน์ของภาพถ่าย ในศิลปะภาพถ่ายนั้นคืออะไร ?

การภาพถ่ายนั้น นับได้ว่านี่คือสื่อ ใช้ได้ในเรื่องของ กำหนดความรู้ บอกถึงทัศนคติ บอกได้ถึงอารมณ์ ของบุคคลต่อบุคคล ได้หลายรูปแบบครับ 

ศิลปะถ่ายภาพ

(1) การที่เรานั้นใช้รูปภาพ เพื่อบอกถึงความรู้ อารมณ์ แบบตรงๆ ของศิลปิน ที่จะใช้ภาพถ่ายทอดตั้งแต่ อารมณ์ความคิด ที่ออกมาดีกว่าคำพูด ศิลปินมากมายนั่น จะมาใช้ภาพถ่าย เพื่อจะสื่อ และถ่ายทอดด้านศิลปะ 

(2) ใช้รูปภาพเพื่อใน ด้านระบบการศึกษา ที่การภาพถ่ายนั้น จะมีบทบาทสำคัญ เรื่องระบบศึกษา การเรียนการสอนครับ

(3) ใช้รูปด้านกิจการทหาร ความปลอดภัยของชาติ เป็นการถ่ายภาพที่มีประโยชน์ ในหลากหลายประการ 

(4) บทบาทสำคัญจากรูปภาพ ใช้ในการแพทย์ เช่นการถ่ายภาพโดยใช้ รังสีเอ็กซ์(X-Ray) เป็นต้นครับ

(5) รูปภาพต่อระบบสารสนเทศ เช่นให้ข้อมูลต่าง ๆ ในโลกจนส่วนบุคคล

(6) รูปภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ อย่างพวกสื่อสิ่งพิมพ์ หรือว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์

(7)รูปภาพของการโฆษณา อย่าการใช้เพื่อไปโฆษณา สินค้าที่ต้องการ จะนำเสนอต่าง ๆ

ศิลปะพับกระดาษ

ประเพณีต่างประเทศ

มังงะเด็ก

มูลค่างานศิลปะ

รถสปอร์ต มือสอง

Pontiac GTO