ศิลปะตะวันออก

ศิลปะตะวันออก จุดกำเนิดมาจากประเทศจีนและอินเดีย

ศิลปะตะวันออก รูปแบบศิลปะ ทัศนศิลป์ตะวันออก มีจุดเด่น และมีรากฐาน มาจากอารยธรรมจากจีน และอินเดีย

ศิลปะตะวันออก รูปแบบ ของศิลปะ ตะวันออก ล้วนแล้วแต่ มาจาก ประเทศจีน และอินเดีย แทบทั้งหมด เป็นการผสม ผสาน กันของสอง อารยธรรม เข้าด้วยกัน และแตกแขนง ออกไปสู่ ประเทศต่างๆ ในทวีป แถบตะวันออก หรือเอเชีย ศิลปะตะวันตก

ทำให้เกิด เอกลักษณ์ ที่แตกต่าง กันออกไป ของแต่ละ ชนชาติ ในแถบตะวันออก รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย อารยธรรม ที่มาจากจีน และอินเดีย มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญ มาถึงปัจจุบัน ที่เราได้เห็น จากวัตถุโบราณ ภาพวาด ภาพเขียน ถ้วย ชาม แจจัน ต่างๆ ศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะตะวันออก

ทำให้เกิด การสร้างสรรค์ งานศิปะ ในซีกโลกตะวันออก หากจะกล่าวว่า ทั้งสอง ประเทศ เป็นมหาอำนาจ ของศิลปะตะวันออก ก็คงไม่ผิดอะไร เพราะทั้งสองประเทศ มีอารยธรรมที่เก่าแก่ และยาวนานมาก เกือบสองพันปี ศิลปะประยุกต์

ศิลปะตะวันออก ศิลปะแบบอินเดีย มีความสำคัญต่อ ศิลปะทัศนศิล ของประเทศ ในแถบตะวันออก อย่างไร?

มาเรื่มกันที่ ศิลปะอินเดียก่อน ศิลปะอินเดีย เป็นจุด เริ่มต้นของ อารยธรรม ที่เก่าแก่ และสำคัญ แห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งกำเนิด ของศาสนา ต่างๆ มากมาย เช่น พรหมณ์ ฮินดู รวมทั้ง ศาสนาพุทธด้วย ที่เป็นศาสนา ประจำชาติของไทย ศิลปะประจำชาติ

ซึ่งศาสนาเหล่านี้ ล้วนแล้ว แต่มีส่วนสำคัญ ในการสร้างสรรค์ ศิลปะของประเทศ ในแถบตะวันออกนี้ จะเห็นได้จาก ภาพ งานเขียน งานปั้น จากศาสนสถานต่างๆ เช่น โบทถ์ วัด สถูป เจดีย์ ต่างๆ ซึ่งสวยงาม และล้ำค่ามาก ศิลปะวัฒนธรรม

ศิลปะตะวันออก

จากจุดกำเนิด ของศาสนา ที่สำคัญนี้ ส่งผลให้ เกิดการกระจาย และแพร่หลาย ในกลุ่มประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เราด้วยอย่าง ลาว เมียนมา มาเลเชีย กัมพูชา และอินโดนีเชีย ศิลปะสร้างสรรค์

ศิลปะตะวันออก ศิลปะแบบจีน มีความสำคัญต่อ ศิลปะทัศนศิล ของประเทศ ในแถบตะวันออก อย่างไร?

มาต่อกันที่ ศิลปะตะวันออกแบบจีน กันบ้าง ซึ่งก็มี ความสำคัญ และสวยงาม ไม่แพ้ ศิลปะแบบอินเดีย เลย และมีความสำคัญ พอๆกัน เพราะจีน ก็มีประวัติอันยาวนาน อย่างที่เราเห็น ในหนังจีนโบราณ ต่างๆ มากมาย หลายต่อหลายเรื่อง ศิลปะดนตรี

ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง แบบเห็นชัดๆ ก็จะเป็นแจกันโบราณ ที่มีลวดลาย วิจิตร จากปลายพู่กัน ของจิตกรจีน กำแพงเมืองจีน และหุ่นทหาร ของจิ่นซีฮ่องเต้ เป็นต้น ประเทศจีน มีประวัติ อันยาวนาน และมีความยิ่งใหญ่ จึงไม่แปลกที่จีน จะเป้นต้นกำเนิดของ ศิลปะตะวันออก

ศิลปะตะวันออกแบบจีน เราจะเห็นได้ ทั่วไป ในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย เพราะประชากร ของจีน นั้นมีมาก และมีการ อพยพ ออกไป อยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลก ก็จะนำศิลปะ การดำเนินชีวิต รวมทั้ง วัฒนธรรม ไปด้วย ในประเทศไทย ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง

ศิลปะตะวันออก ที่มาจากประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี

สืบทอดกันมา หลายยุค หลายสมัย จนถึงปัจจุบัน ศิลปะในยุคแรก ที่เห็นของจีน ส่วนใหญ่ จะเป็นภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา ที่มีลวดลาย สวยงาม ของศิลปะในยุคนั้น และพัฒนาขึ้นมาเรื่อย จนเป็นของล้ำค่ามาก ตาม ที่เราจะเห็นได้ ในปัจจุบัน ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

ในประเทศจีน ศิลปะตะวันออก และศิลปะตะวันออก ในยุคต่อมาของจีน จะเป็นภาพวาด ภาพเขียน จากพู่กัน ที่มีมา อย่างยาวนาน จากราชวงศ์ ต่างๆ สืบทอดกันมา หลายต่อหลาย ราชวงศ์ และศิลปะเหล่านั้น ก็ได้มีการพัฒนา ขึ้นมาเรื่อยๆ มีความทันสมัย มากขึ้น

แต่ก่อนที่ จะมีศิลปะ ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ มีจุดกำเนิด มากจาก ยุคเก่าแก่ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมาจาก วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า ทางจิตใจ ของคน ในยุคปัจจุบัน ที่สะท้อน ให้เห็นถึงอดีต ที่ผ่านมา ของแต่ละชนชาติ เผ่าพันธุ์

สรุปแล้วศิลปะตะวันออก มาจากอารยธรรมจาก 2 ประเทศ คือจีน และ อินเดีย ซึ่งได้คุณค่า ของศิลปะ ในเรื่องราว ที่แตกต่างกัน

เมื่อนำมารวมกันแล้ว จะกลายเป็น ต้นกำเนิด ของศิลปะตะวันออก ศิลปะต่างๆ ที่มาจากอินเดีย ส่วนใหญ่ จะมาจาก ความเชื่อ ของศาสนา เพราะประเทศอินเดีย เป็นต้นกำเนิด ของศาสนา หลาายๆ ศาสนาบนโลก จึงมีศิลปะ ที่มีคุณค่า ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นส่วนใหญ่

เช่น วัด โบทถ์ ศาสนสถานต่างๆ เป็นต้น ส่วนศิลปะตะวันออก อีกหนึ่งต้นกำเนิด คือประเทศจีน ศิลปะ ที่เราได้ จากประเทศจีน จะเป็นงานศิลปะ ที่มีคุณค่า ทางด้าน วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาดจากพู่กัน กำแพงเมืองจีน

สุสานทหาร โบราณ ไม่ว่างานศิลปะ จะมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดก็ตาม งานศิลปะ ก็มีคุณค่า ในตัวของมัน บางชิ้น บางอัน ไม่อาจที่จะประเมินราคา ค่างวดได้ เพราะมันมีคุณค่า ต่อคนรุ่นหลัง ได้มองสะท้อนกลับไป ยังจุดกำเนิด ของตนเอง และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

ศิลปะร่วมสมัย