ศิลปะชีวิต

ศิลปะชีวิต ศิลปะนั้นอยู่ควบคู่การใช้ชีวิต

ศิลปะชีวิต เพราะชีวิตนั้นคือศิลปะ

ศิลปะชีวิต ศิลปะนั้น คำนี้ความหมายนั้น กว้างอย่างมากครับ  แต่แต่คำว่า”ชีวิต”นี้ คือการดำรงอยู่ ของผู้คนในแต่ละวัน ตั้งแต่เกิดจนไปถึงตาย ซึ่งจะมีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ที่ได้ผ่านเข้ามา เมื่อทบทวนดูแล้วนั่น ก็จะเห็นได้เลยว่า พวกเราผูกพัน ติดอยู่กับศิลปะ ไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ตั้งแต่เรื่องของปัจจัย 4 รสนิยม ความสวยงาม ประโยชน์ในการใช้สอย พิธีกรรมต่าง ๆ  ก็ล้วนแล้วแต่มี ศิลปะเข้ามา เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น ศิลปะ สัมพันธ์

ดังนั้นอาจจะพูดได้ว่า ศิลปะชีวิตมันคือ สิ่งที่คู่กันนั่นเองครับ ส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะเกิดจาก ความสุนทรีย์ ทางด้านของอารมณ์ เลยมีคำว่า ศิลปะสุนทรียภาพ ความหมายนี้ก็คือ ความงดงาม ในธรรมชาติ ที่เป็น Inspiration (แรงบันดาลใจ)

ที่ผลักดันให้มนุษย์เรา ได้สร้างงานศิลปะ จะเป็นด้านความรูสึก และก็อารมณ์ มันคือการที่เรา รับรู้ได้ ในด้านความงดงาม ในธรรมชาติ และก็ศิลปะ อย่างเช่นการมองเห็น ในการมองเห็นนี้คือ เราจะรู้รูปทรง รู้สี แสงและเงา พื้นผิวของมัน

ความลงตัว ในองค์ประกอบ จนได้เกิดเป็น งานทัศนศิลป์ นั่นเองครับ ซึ่งทั่ว ๆ ไปแล้ว พื้นฐานของศิลปะ ก็จะมีตั้งแต่ เรื่องความสวยงาม รวมไปถึง ความแปลกใหม่ ดูแล้วสะดุดตา หรือประทับใจ เป็นต้นครับ

ศิลปะชีวิต ความซาบซึ้งในศิลปะ กับความงามของชีวิต

หากพูดถึงเรื่อง ความซาบซึ้งในศิลปะแล้ว มันก็คือ การมองออกถึง คุณค่าความสวยงาม ในศิลปะและชีวิต ซึ่งมันสามารถที่จะ สร้างและสั่งสม ประสบการณ์ใน การเรียนรู้ชีวิต ที่มีศิลปะอยู่ได้ มันก็คือการที่เรา นั้นฝึกการสังเกตุ ธรรมชาติต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ซึ่งทันจะทำให้เรา เกิดสุนทีรยภาพได้นั่นเอง ในด้านการสั่งสม ประสบการณ์ศิลปะ ก็เป็นการที่เรา ต้องเอาตัวไป สัมผัสกับเรื่อง ความงามของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น ในทางตรงหรือทางอ้อม ก็ได้หมดครับ ในการที่เราจะเสนอ

ศิลปะชีวิต

เราก็สามารถจะ ทำโอกาส เพื่อถ่ายทอดงานศิลปะ ให้ออกมาได้ตามที่ เราได้มีประสบการณ์ มานั่นเองครับ มันก็จะกลายเป็น ผลงานศิลปะ ที่เป็นแบบฉบับ ของตัวเรานั่นเอง

วิธีในการฝึกฝน นั่นก็คือ ให้เรานั้นฝึกเรื่อง การสังเกตุ เข้าใจถึงธรรมชาติ เข้าใจในสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราครับ ฝึกการสังเกตุใน ตัววัตถุต่างรอบ ๆ ที่เราเห็นเช่น ดูที่พื้นผิว รูปทรงลักษณะ ของสิ่ง ๆ นั้น ฝึกเรื่องของการสื่อสาร การถ่ายทอดศิลปะ ให้กับผู้อื่นให้เข้าใจ เป็นการที่เรา ถ่ายทอดงานศิลปะที่เราสื่อ ออกไปให้ได้นั่นเองครับ

ศิลปะขีวิต ความเขื่อมโยงกัน ของศิลปะกับการใข้ชีวิต นั้นเป็นอย่างไร ?

ในทุก ๆ วันนั้น พูดได้เลยว่าคนเรา จะมีการใช้ศิลปะ กันอย่างตลอดเวลา ซึ่งหลาย ๆ คนนั้นอาจจะ ยังไม่รู้ตัวนัก เพียงแค่เรานั้น ได้ลืมตาตื่นนอน ถึงไม่ว่าเรานั้น จะทำอะไรก็แล้วแต่ ศิลปะนั้นจะเข้ามา เกี่ยวโยงเชื่มกัน ไปทั้งหมดทั้งสิ้น

ไม่ว่าเรานั้น กำลังทำอาหาร อย่างเช่นการปรุงรสชาติ ของอาหารที่ทำ ให้มีความอร่อย ถือได้ว่านี่คือ ความสวยงามด้านปรุงแต่ง ไปแบ้วนั่นเองครับ หรือจะเป็นเรื่องของ การตกแต่งจานอาหาร เพื่อให้มีความน่ารัปประทาน ด้วยเข่นกันครับ

ศิลปะนั้นจะแฝง ไปในทุก ๆ อย่าง และก็ทุกที่ครับ ซึ่งก็จะดึงดูดอะไรต่าง ๆ เข้าหาเราได้ทุกวัน ในเรื่องของงาน ด้ออกแบบจากศิลปะ ก็ใช้กันไปทุกอย่าง ตั้งแต่งานแบบเล็ก หรือจะเป็นงานแบบใหญ่

ศิลปะชีวิต

มักใช้ประสบการณ์ ในด้านศิลปะ เข้าไปเชื่อมโยงกัน อยู่อย่างตลอดครับ เพราะทุก ๆ คนนั้นมี ความจำเป็นที่จะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กับการออกแบบ กันนั่นเองแหละครับ

ส่วนในด้านความสำคัญ ของด้านศิลปะแล้วนั้น คนส่วนใหญ่ก็มักจะ คิดไปที่เรื่องวาดรูป ให้มีความสวยงาม กันเป็นส่วนมากครับ ขอบอกเลยครับ ว่าศิลปะนั้น เป็นอะไรที่มากกว่าครับ มันสามารถที่จะสะกด ทั้งสายตา ความคิด

หัวใจความรู้สึก ทุกอย่างนั้น จะสามารถสร้าง ทั้งเรื่องความทรงจำ ความรู้สึกดีๆให้หลายคนได้ ในเรื่องสิ่งสำคัญ ในด้านศิลปะนั้น ก็จะสื่อออกไปใน รูปแบบหลาย  อย่างได้อย่างดีเลย เสมือนสิ่งเตือนใจ

ยังมีอีกหลากหลายอาชีพเลยครับ ที่มักใช้ศิลปะ กับการทำงาน ในสายอาชีพต่าง ๆ เลยนะครับ มัดใช้ศิลปะนี้ กับการหาเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องกัน ถึงแม้เรานั้นไปที่ไหน ๆ ก็ต้องได้พบเจอ กับคำว่าศิลปะนี้ อยู่โดยตลอดครับ 

คุณประโยชน์ศิลปะ ที่ได้รับกับชีวิต

คงจะต้องบอก อย่างหนึ่งว่าศิลปะ จะทรงคุณค่า ในตัวมันอยู่แล้ว แถมก็ยังจะช่วย ปถึงเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่คุณค่าของจิตใจ คุณค่าในการ สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ให้ออกมาได้ดี ยังเป็นสิ่งที่ผ่อนคลาย แก่ผู้คนที่มี ความชื่นชอบใน

ด้านศิลปะอีกด้วย ซึ่งเชื่อได้เลยครับ ว่านี่คือความละเอียดอ่อน ที่จะไปช่วยทำให้ ผู้คนนั้นได้เป็น คนที่มีจิตใจที่ดี มีจิตใจที่มี ความสงบที่จะ ควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้อย่างดีด้วย สิ่งที่สำคัญก็คือ ประโยชน์ของศิลปะกับชีวิต

ที่ได้ไปกันนั้น คือข้อดีที่จะเป็น ตัวช่วยสำหรับ ทำให้คน ๆ นั้นสามารถ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังนำไป ต่อยอดถึงด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีเลยด้วย ตั้งแต่เรื่องการทำงาน จนไปถึง มุมมองของชีวิต

ในการใช้ศิลปะ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ นั้นดีอย่างไร ?

ส่วนในเรื่องของ ด้านการพัฒนาศิลปะ ตรงที่นี้เป็น การพัฒนารูปแบบและก็ ทักษะทั่วไป เอาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตของเรา ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ทุก ๆ คนนั้นจะดูศิลปะ แค่นึกว่าเป็นภาพวาด แต่ในความจริงแล้ว ศิลปะนั้นเป็น หลายสิ่งอย่าง

ที่ผ่านมากับชีวิตเลยครับ ลองสมมุติหากคุณ จะไปออแบบ ตกแต่งบ้านนั้น ให้ออกมาสวยงาม ก็จะต้องใช้ จินตนาการ กับเรื่องการออกแบบ อย่างในการจัดวาง พวกสิ่งของที่มี ให้ออกมาได้ อย่างมีความสวยงาม ดูดี นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ นำไปพัฒนา

แล้วเอาไปประยุกต์ ในการใช้งานครับ ตั้งแต่เอาไป จัดสวน ก็ต้องนำเอา ความรู้ในศิลปะ ไปจัดตกแต่งครับ เพื่อให้ออกมาได้ มีความสวยงาม มีองค์ประกอบที่ดี ดูแล้วสะดุดตา เป็นต้นนั่นเองครับ

ประเพณีสุดสยอง

มังงะดังแห่งยุค

งานศิลท้องถิ่น

ที่สุดรถสปอร์ต

รถเก่าเมกัน