ศิลปะคืออะไร

ศิลปะคืออะไร เพราะอะไร ทำไมเราถึงต้องรู้ และต้องเรียนศิลปะ

ศิลปะคืออะไร ความเข้าใจในคำว่า ศิลปะนั้นคืออะไร

ศิลปะคืออะไร ถ้าหากจะพูดถึง ศิลปะคนไทย หรือเด็กไทย หลายๆคน ก็คงนึกถึง วิชาศิลปะ หรือวิชานาฏศิลป์นั่นเอง เพราะในอดีต หรือในปัจจุบัน หลายๆคน ก็คงได้เรียน วิชานี้กัน ในห้องเรียนมา ตั้งแต่ช่วงประถม จนมัธยม เลยก็ว่าได้ และถือได้ว่า เป็นวิชาภาคบังคับ ในประเทศไทย ที่จะต้องมีวิชานี้ อยู่ในคู่มือ และตำราเรียน แทบทุกโรงเรียนเลย โดยศิลปะ หรือความสวยงาม ของแต่ละคนนั้น ก็เรียกได้ว่า มีความแตกต่าง กันออกไปเพราะความชื่นชอบ และความเข้าใจ ในศิลปะของ แต่ละคนนั้น

จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างแน่นอน โดยเฉพาะความรู้ จากการเรียน วิชาศิลปะนั้น ก็จะมีความเข้าใจ ในวิชาที่แตกต่าง กันบางคนอาจจะ เข้าใจว่าศิลปะ คือการวาดรูป ให้สวยงาม บางคนก็เข้าใจ ว่าศิลปะคือวิชาวิชาหนึ่ง ซึ่งความจริงแล้ว ศิลปะเป็นสิ่ง ที่อยู่รอบตัวเรา มาอย่างตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบ้าน การสร้างบ้าน หรือแม้กระทั่ง รถยนต์ทุกสิ่ง ทุกอย่างรอบตัว ล้วนเป็นศิลปะ อย่างแน่นอน และทุกคนก็ คงเข้าใจมันดี แต่บางคนก็ อาจจะคิดว่า ถ้าไม่สวยงาม ก็ไม่ใช่ศิลปะ โดยแท้จริงนั้นเอง

ศิลปะคืออะไร

ศิลปะคืออะไร ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ที่สำคัญ

ศิลปะใจความสำคัญ ของคำว่าศิลปะ ด้วยคำว่าศิลปะนั้น เป็นกิจการ หรือกิจกรรม ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ และแสดงออกมา จากทางความรู้สึก นึกคิดรวมไปถึง อารมณ์ของผู้วาดนั่นเอง และอารมณ์จาก มโนภาพที่ได้มาจากความจริง หรือจินตนาการ ที่เกิดขึ้นใน ความฝันหรือ นิมิตที่เห็นขึ้นมา

โดยใช้เป็น การสื่อสารหรือเ ป็นสื่อกลาง ที่ทำให้ผู้อื่น สามารถเข้าใจ อุดมการณ์และ ความรู้สึกของ ผู้วาดได้อย่างชัดเจน นั่นเอง โดยงานศิลปะ ที่มีคุณค่า มักจะมีมาจาก ผู้เขียนที่มี ชื่อเสียงหรือ ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในสังคมนั้นๆ จนรู้สึกทิ่มแทงจิตใจ ของผู้ดูจน มีความเชื่อกันว่า ทัศนศิลป์คือ

มนุษย์เท่านั้น เป็นผู้ที่มีสติปัญญา จนถึงขั้น สามารถสร้างสรรค์ และทำศิลปะ ได้อย่างดี เช่นการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ การสร้างสรรค์ ให้มีคุณภาพ ทางด้านเกี่ยวกับ ความงามเช่น การก่อสร้างวัตถุโบราณ โบราณสถาน ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยศิลปะนั้น จะมีศิลปะมากมาย อยู่หลายขนาน

รวมไปถึงศิลปะ ทางตะวันตก และศิลปะทางตะวันออก มากมาย โดยในประเทศไทยนั้น อาจารย์ที่มีชื่อเสียง เกี่ยวกับการ ออกแบบงานศิลป์ นั่นก็คือ อาจารย์เฉลิมชัย ผู้ซึ่งมีผลงาน ศิลปะมากมาย และออกแบบงานศิลป์ ได้อย่างสวยงาม และมีผู้คนต่าง พาไปชมงาน ศิลปะของท่าน ที่จังหวัดเชียงราย กันอย่างมากมาย

ศิลปะทางตะวันตก นั้นหมายถึงอะไร

โดยความหมาย ของคำว่าศิลปะตะวันตก คือศิลปะของ กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งรวมไปถึง สหรัฐอเมริกาด้วย โดยมีรากฐาน มาจากศิลปะ ทางประเทศอียิปต์ และกรีซเป็นต้น โดยศิลปะตะวันตกนั้น เป็นวัฒนธรรม ยุคโบราณของโลก และเรียกได้ว่า เป็นศิลปะที่มี ความสวยงาม และพัฒนามาภายใต้ อิทธิพลของศาสนาคริสต์ นั่นเอง

โดยนัยคำว่า ศิลปะตะวันตกนั้น แบ่งศิลปะออกมาได้ 4 ยุค โดยแบ่งอย่างกว้างๆ นั่นเอง นั่นก็คือ 1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2 ยุคโบราณ 3 ยุคกลาง 4 ยุคใหม่โดยยุคก่อนประวัติศาสตร์ นั้นเกิดขึ้น เมื่อประมาณ 40,000 ถึง 4000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเป็น ศิลปะอียิปต์ เรื่องราวอารยธรรมอียิปต์โบราณ

เกิดขึ้นโดย ชาวอียิปต์นั้น ได้สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้อง กับปรัชญาทาง ด้านคุณธรรม และเชื่อว่าจิตวิญญาณ ของมนุษย์นั้น จะกลับคืนสู่ร่าง โดยคำว่าศิลปะนั้นเอง

ศิลปะคืออะไร

ความหมายที่แท้จริงของ ศิลปะตะวันตก

ศิลปะยุคโบราณ เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราช ด้วยความหมาย ของลุ่มแม่น้ำนั้น ชนชาติดังกล่าว มีอารยธรรมที่ เจริญรุ่งเรืองนั่นเอง โดยหลักต่อมา ก็คือศิลปะบาบิโลน อยู่ในช่วง 700 ปีก่อนคริสต์ศักราชและศิลปะอัสซิเรียน อยู่ในช่วง 900 ปีก่อนคริสต์ศักราชนั่นเอง และศิลปะเปอร์เซีย อยู่ในช่วง 1000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนั่นเอง

หน่วยงานสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็นหัวเสาใหญ่ๆ นั่นก็คือ แบบดอริกไอโอนิก และแบบ dorsal โดยศิลปะ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือศิลปะโรมัน ด้วยศิลปะโรมัน ส่วนใหญ่ได้รับ อิทธิพลจากกรีซ ซึ่งมีความประณีต และงดงาม ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นศิลปะสมัยก่อน ที่สร้างสรรค์ ผลงานจนถึงยุคปัจจุบัน ให้เห็นกันอย่างชัดเจน

ศิลปะยุคกลางและยุคปัจจุบัน

โดยศิลปะยุคกลางนั้น แต่มีความเจริญทางด้านศิลปะ ที่สร้างสรรค์ผลงาน โดยวัดและทางศาสนาคริสต์ นั่นเอง ซึ่งมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและ ศิลปวิทยาอย่างมาก โดยเฉพาะศิลปะ ของศาสนาคริสต์ เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง เกี่ยวกับวัดคาทอลิก มีลักษณะแตกต่าง กันออกไป ตามแต่ละท้องถิ่น

โดยสิ่งก่อสร้าง ก็จะมีขนาดเล็กลง ตามความนิยม ไม่ว่าจะเป็นการ สร้างด้วยหินหรือ สร้างด้วยอิฐถือปูน รวมไปถึง สุสานที่เจาะหิน หน้าผานั้นเอง โดยช่วงนี้นั้น ถือได้ว่าเป็น ช่วงสมัยฟื้นฟู ศิลปวิทยา และแบบโลโก้ อีกด้วย ศิลปะในยุคปัจจุบัน หรือยุคใหม่เริ่มตั้งแต่ ปีคริสต์ศักราช 1800 จนถึงปัจจุบัน โดยศิลปะยุคใหม่ หรือ modern art นั้น

เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศสซึ่ งสืบเนื่องมาจากความเจริญรุ่งเรือ งทางด้านเทคโนโลยี และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีผลทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางศิลปะอย่างยิ่ง รวมทั้งจุดประสงค์ เฉพาะที่สร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ ที่มีรากฐานมาจากกรีก และโรมันและมานำดัดแปลง เพื่อให้เกิดรูปลักษณ์ ที่ทันสมัยและสมัยใหม่นั่นเอง

ศิลปะ

เรื่องแปลกอาเซียน

มังงะสุดตลก

ศิลปะสุดคลาสสิก

ฟอร์ด มัสแตง

มัสเซิลคาร์ ไทยแลนด์