ศิลปะของตะวันตก

ศิลปะของตะวันตก ศิลปะน่ารู้ รู้จักความเป็นมาของ ศิลปะตะวันตก

ศิลปะของตะวันตก รู้จักกับงานศิลปะ ที่มาจากฝั่งตะวันตก

ศิลปะของตะวันตก ศิลปะน่ารู้ ในอย่างแรกเลยคือมา รู้จักกับศิลปะตะวันตก คืออะไรกันก่อน ศิลปะตะวันตกนั้นเป็น ศิลปกรรม จากกลุ่มประเทศ ที่อยู่ในแถบยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา ที่ทั้งหมดนั้น รากฐานงานศิลปะ นั้นจะได้มาจาก ศิลปะอียิปต์ ศิลปะกรีก ที่เป็น วัฒนธรรมยุคโบราณ ในโลกของเรานี้ ที่ได้พัฒนามา ด้วยอิทธิพลคริสต์ศาสนา จนมาเป็นต้นแบบ ศิลปะสากล ถึงในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งศิลปะตะวันตก จะแบ่งออกเป็น 4 ยุคด้วยกันคือ

  1. ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-Historic)
  2. ศิลปะยุคโบราณ (Ancient Age)
  3. ศิลปะยุคกลาง (Middle Age)
  4. ศิลปะยุคใหม่ (Modern Age)

ศิลปะของตะวันตก ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะยุคโบราณ นั้นเป็นอย่างไร ?

ศิลปะน่ารู้ ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ จะมาจาก ศิลปะอียิปต์ เป็นเรื่องของ อารยธรรมอียิปต์ ที่ได้เกิดขึ้นมา ตอนประมาณ 4,000 ปีก่อน ค.ศ. เลยนับว่าเป็น ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนราชวงศ์ ของอียิปต์เสียอีก คนอียิปต์นั่นได้ทำการสร้าง

ศิลปวัฒนธรรม ก็เพื่อจะให้ไป สอดคล้องใน ปรัชญาคุณธรรม เพื่อตอบสนองในด้าน ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนตายกลับคืนมายัง ร่างกายใหม่ ที่เป็นข้อมูลในเรื่อง การห่อมัมมี่นั่นเอง หีบบรรจุศพ ที่ทำจากหิน สร้างสิ่งก่อสร้าง

ที่เป็นรูปทรงพีระมิด นั่นเองครับ ที่ด้านในของพีระมิด นอกจากที่เก็บบรรจุ พระศพกษัตริย์ ที่แห่งนี้ยังเก็บ ทรัพย์สมบัติที่มีค่า แล้วตามผนังด้านใน ยังตกแต่งด้วย ภาพเขียนสี ที่มีคำบรรยาย โดยการใช้อักษรโบราณ ที่จะสามารถทราบในเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นของ คนอียปต์ในยุค ก่อนประวัติศาสตร์ ได้อย่างดีอีกด้วยครับ

ศิลปะของตะวันตก

ศิลปะยุคโบราณ อยู่ในช่วงของ ศิลปะตะวันออกใกล้ ด้วยความที่ ศิลปะอียิปต์ ได้พัฒนาในด้าน อารยธรรมจนมีความ เจริญรุ่งเรื่อง อย่างที่สุดแถบ ลุ่มแม่น้ำไนล์ ส่วนในฝั่งตะวันออก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เป็นดินแดนแถว แม่น้ำไทกรีส แม่น้ำยูเฟรทีส

เป็นดินแดนในที่เป็นของ ประเทศอิหร่าน ประเทศซีเรีย ประเทศจอร์แดน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ของยุคปัจจุบัน ซึ่งชนชาติที่กล่าวมานี้ นับว่ามี อารยธรรมเจริญรุ่งเรือง ชาวที่อยู่ในช่วง วัฒนธรรมที่รุ่งเรืองนี้ ก็จะมี ชาวสุเมเรียน ชาวบาบิโลเนียน ชาวอัสซิเรียน

และชาวเปอร์เซีย ลักษณะของ ศิลปกรรม ชาวสุเมเรียนนั้นจะใช้ อิฐเผาก้อนใหญ่ เรียงกันเป็น สถาปัตยกรรม ที่มีอิฐใช้เป็น ตัวโครงสร้างหลัก สถาปัตยกรรม ชาวสุเมเรียนที่คุ้นตากัน มากที่สุดนั่นก็จะเป็น

วิหารซิกูรัต ที่เป็นหอสูง เหมือนกับตึกระฟ้า ทางเดินขึ้นจะเป็น แบบบันไดวน สถานที่นี้ใช้สำหรับ พิธีทางศาสนา ในยุคของ ศิลปะยุคโบราณนี้จะมี ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปะไบแซนไทน์ อยู่ในยุคนี้ครับ

ศิลปะของตะวันตก มารู้จักกับ ศิลปะยุคกลาง และ ศิลปะยุคใหม่ จุดกำเนิด ศิลปะตะวันตกในปัจจุบัน

ศิลปะน่ารู้ ด้วยความเจริญของ ศิลปะยุคกลาง งานศิลปะ ที่จะสร้างสรรค์จาก วัด และคริสต์ศาสนิกชน ที่ยุคนี้มั่นคง ในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึง ศิลปวิทยา ยุคนี้ศิลปะเลยเจริญรุ่งเรือง ยิ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นวัดคาทอลิก ลักษณะนั่นจะมี ความแตกต่างตามท้องถิ่น

ทว่าส่วนใหญ่นั่น สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขนาดจะเล็กลงครับ แล้วจะสร้างขึ้นด้วยหิน แล้วทำการปูผิวด้วยอิฐ สร้างสุสานโดยใช้วิธี การเจาะหินจากหน้าผา  ศิลปะยุคกลาง ก็จะมี ศิลปะโกติก ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปะบารอก ศิลปะรอกโกโก เป็นต้นครับ

ทีนี้มาถึง ศิลปะยุคใหม่ ที่เรียกกันว่า Modern Art ได้มีขึ้นในช่วง ปลายศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความที่โลกยุคนั้น ได้เข้าสู่ความเจริญ ในด้านของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จนส่งผลให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงด้านศิลปะ

ในช่วงนั้นขนานใหญ่ ไม่ว่าตะรูปแบบ หรือว่าจุดประสงค์ ที่เหล่าศิลปิน ได้สร้างสรรค์ งานจิตรกรรม ศิลปินยุคใหม่ ที่ได้เริ่มปลีกตัว ไม่ยึดในหลักวิชาการ ที่เป็นกฎเกณฑ์ ของรากฐาน ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน แล้วได้เริ่มใช้ ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินเอง

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของที่ศิลปินแต่ละคนมี ไปอย่างอิสระ ได้เริ่มแยกศิลปะ ออกมาจากศาสนา อย่างสิ้นเชิงในยุคนี้ ศิลปะเลยเริ่มที่จะเป็น เรื่องของตัวบุคคล โดยแท้จริงในยุคนี้ ที่ให้สิทธิเสรีภาพ ของการแสดงออกในด้าน

ผลงานศิลปะ ออกมาแบบเต็มที่ แล้วนี้ก็เลยเป็น จุดเกิดของรูปแบบ ศิลปะยุคใหม่ ให้ได้เห็นกันมากมาย ที่ยุโรป ที่สหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ศิลปะนีโอคลาสสิก ศิลปะโรแมนติก ศิลปะเรียลิสม์ ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันมิสม์

ศิลปะตะวันตกยุคใหม่ ที่ส่งอิธิพลมาถึงปัจจุบันนี้

ศิลปะตะวันตกสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 20 ศิลปะลัทธิโฟวิสซึม คือศิลปะที่ได้ แสดงออกมาแบบมี สีสันที่สดใส สีที่รุนแรง ศิลปินคนสำคัญ ของลัทธินี้ก็จะมี อองรี มาติส

ศิลปะของตะวันตก

ศิลปะนามธรรม ศิลปะแนวนี้จะไม่แสดง ในรูปทรงที่เหมือนจริง ทว่าจะแสดงออกมา ในเรื่องของสี เรื่องของพลัง ที่เป็นด้านอารมณ์ ด้านความรู้สึก ถ่ายทอดออกมา

ศิลปะคิวบิสม์ คือ ศิลปะกึ่งนามธรรม ที่จะแสดงออกมา แบบการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในปริมาตร ที่จะให้ความงาม ในแบบหลักของ สุนทรียศาสตร์ โดยแท้ครับ ศิลปินที่เป็นผู้นำของ ศิลปะคิวบิสม์ ก็จะมีศิลปินอย่าง ปิกาสโซ นั่นเองครับ

ผลงานศิลปะตะวันตก ผลงานที่โด่งดัง มีผลงานใดบ้าง ?

ส่วนของ ผลงานศิลปะตะวันตก ที่โด่งดังมีชื่อเสียงมาก ๆ หลายคนต่างรู้จักก็จะมี Mona Lisa โดยศิลปินผู้วาดภาพ เลโอนาร์โด ดาวินชี , Starry Night ศิลปินผู้วาดคือ วินเซนต์ แวน โก๊ะ , The Last Supper วาดโดย เลโอนาร์โด ดา วินชี, The Creation Of Adam ภาพวาดบนผนังโบสถ์โดย ไมเคิลแองเจโล เป็นต้น ทั้งหมดนี้นับได้ว่า เป็นภาพของ ศิลปะตะวันตกชื่อดัง ที่คนทั้งโลกต้องรู้จัก หรือว่าคุ้นตากันแน่นอนครับ

ศิลปะนามธรรม

ประเพณี ต่างชาติ

มังงะสุดฮอต

ภาพวาดศิลปิน

รถอเมริกันยี่ห้อ

รถวัยรุ่นเมกา