ผลงานศิลปะไทย

ผลงานศิลปะไทย ผลงานศิลปะที่บ่งบอกความเป็นไทย

ผลงานศิลปะไทย งานศิลปะไทย จากศิลปินที่ตั้งใจสร้างงาน

ผลงานศิลปะไทย ในการที่จะมีโอกาส ชมผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยม ที่เป็นฝีมือของ ศิลปินระดับอาจารย์ หลายท่านในการจัด แสดงงานศิลปะ นั้นไม่ได้หาดู ได้ง่ายหรือว่าบ่อย ๆ แล้วในครั้งนี้ เราเลยจะนำ ผลงานศิลปะ ที่เป็นแบบ ศิลปะไทย มาให้คนที่ มีใจรักในศิลปะ ได้มาดูกันครับ ซึ่งแต่ละผลงานนั้น ได้มาจากความตั้งใจ ของศิลปินเก่ง ๆ ระดับอาจารย์ศิลป์ ที่เป็นผู้สร้างผลงาน ออกมาให้ได้ชมกัน ซึ่งจะมีผลงาน ศิลปะไทยสุดสวยงาม อะไรบ้างนั้นก็ มาติดตามชมกันครับ

ผลงานศิลปะไทย ศิลปะไทย จากศิลปินชื่อดัง มีผลงานใดบ้าง ?

มาดูการ แสดงงานศิลปะ ผลงานศิลปะ ในชิ้นแรกที่เป็น ศิลปะไทย เลยก็คือภาพชื่อ แห่เทียนพรรษา เป็นภาพที่ใช้ เทคนิคสีน้ำมัน เป็นผลงานการวาดของ อ.เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2531 ในสาขาทัศนศิลป์ อาจารย์เป็นศิลปินอาวุโส ที่ได้ความนับถือ ด้านความสามารถใน วงการศิลปะ ซึ่งงานส่วนใหญ่ ของอาจารย์นั้น จะมีความเกี่ยวข้อง เรื่องชีวิตประเพณีไทย

ผลงานศิลปะไทย

ในเรื่องของความยึดมั่น ความศรัทธา ในด้านศิลปะนี้ ทำให้อาจารย์ ได้สร้างผลงานศิลปะ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายปีครับ ภาพสีน้ำมัน แห่เทียนพรรษา กับภาพ หญิงสาวที่กำลังปันด้าย กรอไหมอยู่ ทแล้วก็มีผู้ชาย

ที่กำลังเป่าแคนอยู่ ได้แสดงถึง เอกลักษณ์ในความงาม ที่เป็นของไทย รวมถึงได้เห็น ทิวทัศน์ในสถานที่ด้วย นอกเหนือในเรื่องของ เทคนิคการใช้สีน้ำมัน ที่นับว่าเลิศแล้ว ที่เป็นภาพสีน้ำ ฝีแปรง อาจารย์เฉลิม เคยถูกรับเลือก

ให้ขึ้นในปกวารสาร สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่างมาแล้วครับ ในนิทรรศการของ วันเฉลิมนาคีรักษ์ นั่นเองครับ นับว่าอาจารย์นั่นได้ทำ ผลงานศิลปะไทยออกมา ได้อย่างเป็น ผลงานศิลปะเอกลักษณ์เด่นชัด อย่างมากจริง ๆ เลยครับ

ผลงานศิลปะไทย ผลงานศิลปะแบบไทยๆ จากศิลปินระดับอาจารย์

ผลงานศิลปะ ในชิ้นต่อไปก็คือ ศาสนา ธรรมชาติ ศิลปะ บ่อเกิดสุนทรียะ ในจิตใจ ของอาจารย์ พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ ในสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2546 นับว่าท่านคือ บุคคลที่มีความสำคัญ อีกท่านใน แวดวงของ

จิตรกรรมร่วมสมัยไทย โดยผลงานของ อาจารย์พิชัย ได้จัดแสดงไม่ว่าจะ ในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ผลงานของอาจารย์ ก็เลยได้รับก่รยอมรับ และมีโอกาส ที่ได้วาดภาพประกอบ ในหนังสือดังอย่าง พระมหาชนก ที่ได้พระราชนิพนธ์โดย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในผลงานของอาจารย์ มีแรงบันดาลใจ จากการได้ศึกษา ในคำสอนของ พระพุทธศาสนา และจิตวิญญาณ ของการเป็นศิลปิน

ไม่ได้แค่สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ แต่ท่านนั่นได้ให้ความรู้ กับเยาวชนต่าง ๆ ทั่วไปด้วยครับ ผลงานของอาจารย์ ได้สะท้อนในสัจธรรม แบบตามพระพุทธศาสนา โดยใช้การวาดภาพ เป็นการสื่อออกไป เป็นรูปของ บัว ,ดอกไม้

ท่านได้สร้างสรรค์ ภาพบัวเกิดในโคลนตม ภาพของบัวตูม บัวบานเต็มที่ ที่ได้มีความหมาย อย่างลึกซึ้งเลย แถมยังจรรโลงใจ ตามในกลักคำสอน ความเชื่อทาง ศาสนา ธรรมชาติ ศิลปะ นั่นเองครับ

ศิลปะของไทย ที่สื่อถึงความเป็นไทย กับงานศิลปะไทยร่วมสมัย ได้อย่างดีเลยครับ

ผลงานศิลปะ ในภาพที่สามก็คือ Buddha’s Footprint โดยอาจารย์ กมล ทัศนาญชลี ผู้ที่เป็น ศิลปินแห่งชาติปี ในปี พ.ศ.2540 ในสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมและสื่อผสม ท่านยังเป็นประธานสภา ศิลปกรรมไทย ในสหรัฐอเมริกาด้วย

ผลงานศิลปะไทย

ท่านคือ ศิลปินไทย ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียง ศิลปะไทย ที่โลกฝั่งตะวันตกอีกด้วยครับ ท่านนั้นถือได้ว่าเป็น ศิลปินไทยไม่กี่ท่าน ที่สามารถได้รับทุน เพื่อเดินทางไปยังที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานศิลปะ

จนท่านประสบความสำเร็จ กลายเป็นที่ยอมรับ ทั้งในไทยและก็ ที่ต่างประเทศครับ จนท่านนั่นได้รับ ฉายานามว่าคือ ศิลปิน 2 ซีกโลก ผลงาน Buddha’s Footprint นี้ที่ได้ถูก รับเลือกไปบันทึกที่ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์โลก

แล้วท่านคือศิลปินไทย แค่หนึ่งเดียวครับ ในการรับเกียรติเช่นนี้ หนังสือนี้ก็จะเป็น หนังสือที่ไว้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของ ประวัติศาสตร์ศิลปะอเมริกา ซึ่งได้รวม ผลงานศิลปินเอกของโลก ตั้งแต่ในอดีต จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ นับว่าท่านคือ ศิลปินที่เยี่ยมยอดจริง ๆ คนหนึ่งเลยครับ

ผลงานศิลปะที่สวยสดงดงามจาก ศิลปินแห่งชาติ ในผลงานสไตล์ไทย

มาดูกันกับผลงานศิลปะของ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ.2552 ในสาขาทัศนศิลป์ ท่านเป็นศิลปิน ที่ได้สร้างผลงานศิลปะ ที่นับว่ามีจุดเด่น ในเรื่องรูปทรง เรื่องของลวดลาย ในตัววัตถุ ที่มีแสงเงา ท่านนั่นได้แรงบันดาลใจ

ในการได้ศึกษาธรรมชาติ ท่านเลยค้นพบว่า แสงเงา รวมถึงวัฒนธรรมไทย นั่นคือจุดเด่น ที่นำมาใช้เพื่อ สร้างผลงานศิลปะได้ครับ ท่านยังได้เสนอแนะ ในผลงานศิลปะ ที่ได้เล่าไปถึง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย ที่ได้สะท้อนออกมา จนเห็นในสาระ ที่ท่านตั้งใจในการ สอดแทรกเข้าไป ให้อยู่ในผลงาน ที่เอามาจัดแสดง อยู่อย่างเสมอครับ 

สุดท้ายกับ ผลงานศิลปะของ อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ท่านนั่นสร้าง งานประติมากรรมมีชื่อเสียง อย่างงานชื่อว่า ขี่ม้าส่งเมือง ท่านได้รับความยกย่อง ว่าคือ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ในช่วงปี พ.ศ. 2496 ในสาขาประติมากรรม ซึ่งในผลงานส่วนมาก ของท่านจะมีลักษณะ

ที่ดูตรงตามหลัก อุดมคติไทย และประเพณีไทย ผลงานของท่านที่ แสดงโชว์ส่วนใหญ่คือ ลักษณะการนำเส้นมาใช้ ที่อ่อนช้อยสวยงาม แบบหาที่ติไม่ได้ครับ งานประติมากรรมไทย ขี่ม้าส่งเมือง

นี้เป็นประติมากรรม ในแบบอุดมคติ ในการนำลักษณะ ของความรู้สึก ความอ่อนช้อยของเส้น ที่เป็นศิลปะ ในแบบประเพณีไทย ผสมเข้ากับรูปทรง แล้วทำการตัดทอน โดยปราศจาก กล้ามเนื้อ

แล้วทำพื้นผิวตัวผลงาน ให้เนียนเกลี้ยงเกลา จนผสมกลมกลืน ในเรื่องของเส้นกับรูปทรง จนทำให้เกิด ความรู้สึกที่ ดูแล้วจะพลิ้ว เหมือนกับผลงานประติมากรรมนี้ ดูเคลื่อนไหวได้ครับ

ผลงานจิตรกรรม

ประเพณี ความเชื่อ

แนะนำ มังงะ

รูปงานศิลปะ

รถสปอร์ตอังกฤษ

muscle car ไทย