นิยามศิลปะ

นิยามศิลปะ คำว่านิยาม ของคำว่าศิลปะที่เป็นศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง !

นิยามศิลปะ ท่านรู้จักความสวยงาม หรือความหมายของคำว่า ศิลปะบ้างหรือไม่ ?

นิยามศิลปะ ในแต่ละประเทศ แต่ละท้องถิ่น ล้วนมีเอกลัษณ์ เป็นของตัวเอง ที่เป็นจุดเด่น ของสถานที่นั้นๆ ที่แตกต่างกันไป ที่จะเห็นได้ว่า เวลาเราไปเที่ยว แต่ละที่ แต่ละสถานที่ ก็จะมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ของแต่ละสถานที่ เพื่อเป็นเหมือน จุดแลนด์มาร์ค ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศไทย สิ่งที่เวลา ที่คนมาท่องเที่ยว ที่ประเทศไทย สถานที่ที่เราต้องไป นั่นก็คือวัดพระแก้ว

เพราะวัดพระแก้ว เปรียบเสมือน เอกลักษณ์ ของความเป็นไทย และเป็นเหมือนวัดคู่เมือง ศิลปะอีกอย่าง ที่อยู่คู่คนไทย หรือเวลาไปเที่ยวที่อเมริกา ก็ต้องไปที่ เทพีเสรีภาพ ไปจีน ก็ต้องไป กำแพงเมืองจีน ไปฝรั่งเศส ก็ต้องไป หอไอเฟล ไปอังกฤษก็ต้องไป ที่บิ๊กเบน

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติ ของแต่ละประเทศ ที่คนหลาย ๆ คน จะต้องไม่พลาด เมื่อไปเที่ยวแต่ ละประะเทศนี้ เป็นเหมือนการที่ว่า เมื่อเราไปถึงตรงนี้ ถือว่าเรามา ที่ประเทศนี้ ซึ่งศิลปะ ก็เป็นเหมือน สิ่งที่อยู่คู่กับเรามา อย่างยาวนาน จะเห็นได้ ตั้งแต่เด็ก

นิยามศิลปะ

นิยามศิลปะ ความหลากหลายของศิลปะ ที่มีทั้งความเป็นธรรมชาติ และจินตนาการ

ในวัยเด็ก การเริ่มต้น ที่จะมีทักษะต่างๆ ก็จะเริ่ม จากการหัดระบายสี หัดวาดรูป หัดจับสี จับดินสอ พอช่วงเข้าวัยเรียน ก็จะมี วิชาศิลปะ บัญญัติอยู่ใน สื่อการสอน ในทุกช่วงชั้น เพื่อให้เด็ก ได้ทำความรู้จักกับ ศิลปะ ในแขนงต่างๆ ว่าแต่ละอย่าง

มีความแตกต่าง กันอย่างไรบ้าง ซึ่งศิลปะ มีทั้งรูปแบบ ของนามธรรม และรูปธรรม ก็คือ ในด้านการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น การแสดง การร้อง การเต้น การใช้ภาษากายในการสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ ออกมา

อันนี้คือนามธรรม ส่วนรูปธรรม ก็คือการสร้างสรรค์ ผลงานผ่านการ วาดรูปวาดฝาผนัง การปั้น การวาด การลงสี หรือการเพ้นท์ต่าง ๆ ที่สามารถสื่ออารมณ์ และความคิดมาได้ จึงจะเห็นได้ว่า ศิลปะอยู่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างมากมาย เช่นกัน หรือง่าย ๆ

เลยคือ เมื่อเราเอามือไปจุ่มสี แล้วไปแปะบนฝาผนัง อันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะแล้ว ซึ่งแต่ละคน ก็จะให้นิยาม คำว่าศิลปะ ที่แตกต่างกัน ออกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ศิลปะ ก็เกิดจาก ความคิด การสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ที่อยากจะสร้างผลงาน ออกมา ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง และมีความแตกต่าง กับศิลปะคนอื่น ๆ

สิ่งที่เรียกว่า ศิลปะ ที่มีความลึกซึ้งในเรื่องของ ความเป็นการจินตนาการ

นอกจากนั้น ศิลปะ เป็นเหมือนการฝึกความคิด ฝึกสมาธิ ฝึกการสร้างสรรค์ ทำให้คน ได้พุ่งเป้า ไปกับสิ่งๆหนึ่ง อย่างมีสมาธิ และยังทำให้ อารมณ์มีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน อีกด้วย นิยามของคำว่าศิลปะ ในแต่ละยุค แต่ละสมัย

ก็มีความแตกต่างกัน ศิลปะ มีความหมาย ที่เป็นวงกว้าง ที่ไม่ใช่ แค่การวาด การเขียน การปั้น การแสดง แต่มันคือ สิ่งที่รวบรวม ความคิด อารมณ์ การสร้างสรรค์ ทั้งหมดมาหล่อหลอม รวมกันออกมา

และสร้างเป็นสิ่งๆหนึ่ง ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ ให้คนอื่น ได้เห็นสิ่งๆนั้น ผ่านการเล่าเรื่อง การจำลองสถานการณ์ ให้คนได้เข้าใจ กับศิลปะ ที่เขาต้องการจะสื่อศิลปะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น จากการที่มนุษย์ สร้างขึ้น มาจากอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก

ที่ได้กลั่นกรอง ออกมาจากสมอง โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่แน่นอน ความคิดการสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ที่ผู้สร้างต้องการให้ เราเข้าใจ จากการแสดงออก ศิลปะ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ วิจิตรศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป์

ซึ่งศิลปะ คือการครีเอทีฟ ทำให้เกิดสิ่งบางอย่าง ขึ้นมา โดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ หรือมีมาก่อนหน้านี้แล้ว เป็นผลผลิต ที่เกิดจาก กระบวนความคิด จากการกลั่นกรอง และสร้างมันขึ้นมา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยมีอยู่ บนโลก ศิลปะ สามารถเปลี่ยนแปลง ไปตามประสบการณ์ชีวิต

ความชอบ และความเป็นสไตล์ ในแต่ล่ะรูปแบบของงานศิล

ตามยุคตามสมัย ตามกระบวนการความคิด ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเรื่อยๆตาม ประสบการณ์ ที่เราได้พบเจอ แต่ละวัน ซึ่งศิลปะ ถือว่าอยู่รอบๆตัวเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น การแต่งกาย การแม๊ชเสื้อผ้า สีเสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่ง อีกด้วย จะเห็นได้ว่า นิยามของศิลปะ หลักๆเลยก็คือ เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ โดยที่ไม่ได้มีมาก่อนหน้านี้

เป็นการที่กลั่นมาจาก ความรู้สึก ความคิด การสร้างสรรค์ การครีเอทีฟ อารมณ์ ที่มาหล่อรวมกัน และทำให้เกิด ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมา จากนั้นการสร้างสรรค์ ศิลปะ ต้องประกอบด้วย 3 อย่าง ก็คือ การรับรู้ การจินตนาการ และประสบการณ์ ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้

เป็นสิ่งที่ ต้องมีก่อน ที่จะเกิดศิลปะชิ้นหนึ่ง การรับรู้ คือการที่เรา ไปได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย รอบๆตัวเรา และนำมาเลือกใช้ ในสิ่งที่เราเห็นว่า อันนี้คือสิ่งที่ ถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับความคิด และควรนำมาใช้ ในผลงานของเรา และเป็นการ สะสมความรู้มาเรื่อย ๆ

นิยามศิลปะ

ความหลากหลาย ที่เป็นศิลปะ และความสวยงาม

และมาแปลเปลี่ยน เป็นผลงาน ต่อมาคือ การจินตนาการ ที่เข้ามาเสริม เพื่อที่จะ มากลั่นกรอง ให้การรับรู้นั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม เพราะเมื่อเรารับรู้มาก ก็จะความคิด ที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจินตนาการ เป็นเหมือนตัว ที่เข้าไปช่วย แต่งเติมให้ศิลปะ ออกมามีความสมบูรณ์ สุดท้ายคือ ประสบการณ์ การสะสมประสบการณ์ ที่เราจะหาจังหวะ ที่เราจะได้นำเสนอผลงาน ออกมาได้ถูกเวลา มาให้ตรงกลุ่ม และประสบความสำเร็จมากที่สุด

เห็นได้ว่า ศิลปะ เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัว นิยามของศิลปะ ก็จะแตกต่างกันไป ตามยุค แต่ละสมัย แต่จะเห็นได้ว่า ที่เหมือนกันเลย คือศิลปะ จะเกิดจากความคิด ความรู้สึก การสร้างสรรค์ ประสบการณ์ การรับรู้ และจินตนาการ ที่แปลออกมา

ในรูปแบบของรูปธรรม และนามประธรรม ในการแสดงออก ให้ได้รับรู้กัน ซึ่งถือว่า เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า สุนทรียศาสตร์ ที่ไม่ว่ากี่ปีกี่ปี ศิลปะ ก็ยังอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ตลอดไป และได้มีผลงานใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ให้เราได้ศึกษา เรียนรู้กันมากยิ่งขึ้น ตามระยะเวลา ที่เดินไปเรื่อย ๆ

ศิลปะสถาปัตฯ

หมู่เกาะสิมิลัน

มังงะโรแมนติก

ยุคศิลปะใหม่

Tesla

มัสเซิลคาร์ มือสอง