งานออกแบบ

งานออกแบบ เรียนรู้และเข้าในในงานออกแบบ

งานออกแบบ รู้จักศิลปะกับการออกแบบกัน

งานออกแบบ ในเรื่องของ การเรียนศิลปะ นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ ถึงศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์ นั้นเกิดความอ่อนโยน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ได้มีจินตนาการ ทำให้เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต สามารถเอาศิลปะที่เรียนนี้ นำไปพัฒนาตนเอง ได้ทุกด้านแบบเหมาะสม สร้างความมีรสนิยม ให้กับตัวเองได้ครับ การมีคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้าง ผลงานศิลปะการออกแบบ ขึ้นมาได้ตามจินตนาการ บวกกับประสบการณ์

หรือได้มีโอกาส พบเห็นกับผลงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่คณาจารย์ ไปจนถึงของ รุ่นพี่รุ่นน้อง หรือเพื่อน ๆ มากมาย ก็นับว่าเป็นการฝึกฝน กับการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่ เป็นของตัวเองได้ ออกมาหลากหลายรูปแบบ บทความนี้ก็เพื่อที่จะ เอาไปเป็นแรงบันดาลใจ กับการนำไป สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่ละประเภท ตามความถนัด โดยใช้ทักษะการออกแบบ ให้มีความชำนาญต่อไปได้

งานออกแบบ ความหมายของการออกแบบนั้นคือ ?

เรื่องของการออกแบบ ความหมายของมันคือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทำการปรับปรุง หรือว่าดัดแปลง สิ่งที่มีนั้นให้ดีขึ้นใหม่ จะทำให้รูปแบบนั้น เปลี่ยนต่างจากเดิมครับ คือการถ่ายทอดรูปแบบ ออกมาโดยใช้ความคิด ให้ออกมาเป็น

รูปแบบผลงาน ที่คนอื่นนั้น สามารถที่จะมองออก รับรู้และสัมผัสได้ ในการออกแบบให้ครอบคลุม ตั้งแต่ออกแบบวัตถุ ออกแบบระบบ หรือ ว่าเรื่อง ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ยังรวมถึง การคิดเชิงออกแบบ (design thinking)

งานออกแบบ

แบบที่สร้างนั้น อาจคือสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ก็สามารถเป็นแบบ เพียงนามธรรมได้เช่นกัน คนออกแบบนั่น จะเรียกกันว่า นักออกแบบ ก็หมายถึง คนทำงานวิชาชีพ ที่เป็นสาขาการออกแบบ จะมีแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น นักออกแบบกราฟฟิก , นักออกแบบแฟชั่น

หรือว่า นักออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ นั่นเองครับ การออกแบบจะต้อง จำเป็นต้องพิจารณา ในด้านของ สุนทรียศาสตร์ เรื่องของประโยชน์ใช้สอย ตามด้านหลักเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมุมมอง ในเรื่องสังคมการเมือง กับสิ่งที่ออกแบบ กับขั้นตอนต่าง ๆ

ในการออกแบบด้วย การออกแบบนั้นจำเป็น ที่จะต้องค้นหาข้อมูล มีการระดมความคิด ทำแบบจำลองขึ้นมา เพื่อที่จะปรับแก้แบบ หรืออาจมีการรื้อแบบใหม่ ความหลากหลาย ในการออกแบบนี้ จะรวมได้ถึงตั้งแต่ เสื้อผ้า

ที่จะมีส่วนต่อ ส่วนประสานกับ งานกราฟิกกับผู้ใช้ หรือจะเป็น ออกแบบตึก ก็ต้องพึ่งเอกลักษณ์ ในแต่ละองค์กร หรือกระบวนการทางธุรกิจ ไปจนแม้กระทั่ง กระบวนการออกแบบทุกอย่าง ที่ต้องพึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบครับ

งานออกแบบ อาชีพของศิลปะในการออกแบบ นั่นมีอะไรบ้าง ?

มากันที่อาชีพแรกคือ จิตรกร ในอาชีพนี้จะเป็น การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ เขียนภาพทิวทัศน์ เขียนภาพเหมือน เขียนภาพแบบแอบสแตรกท์ หรือว่าเป็น เขียรภาพองค์ประกอบต่าง ๆ มีทั้งการลงสี ให้กับภาพอย่างเช่น สีน้ำมัน ,สีน้ำ หรือใช้สีอื่น ๆ

ที่จะต้องใช้การ ร่างภาพเป็นองค์ประกอบ ที่มีเส้นโครงภายนอก ที่อาจลงไปบนผ้าใบ ทำการเขียนภาพที่มีแบบ อย่างภาพภูมิประเทศ ภาพจากความทรงจำ เป็นต้นครับ พอจากนั้นก็ ทำการลงสีไปที่ภาพ จิตรกรนี้ต้องเป็นคน ที่ทำการเขียนภาพขึ้นมาเอง ทำการลงสีเอง ไปจนกระทั่งซ่อมบำรุงภาพ หากว่าเกิดความเสียหาย ยกตัวอย่างเช่น สีจากเองอีกด้วยครับ

อาชีพที่สองคือ ประติมากร จะเป็นงานที่ใช้ การปั้น อย่างการสร้างหุ่นจำลอง สร้างอนุสาวรีย์ ซึ่งงานทั่วไปแล้ว คือแบบลอยตัว หรือว่าแบบนูน โดยที่จะมีตั้งแต่ แกะสลักหิน แกะสลักไม้ การปั้นโดยใช้ดินเหนียว โดยจะคัดเลือกวัสดุ อย่างสัดส่วน คุณภาพตามต้องการ

ในการทำก็ต้องมีการร่างแบบ ออกแบบชิ้นงานที่ทำก่อน แล้วค่อยมาใช้ขี้ผึ้ง หรือว่าจะเป็นปูนพลาสเตอร์ เพื่อทำการจำลองแบบ โดยดูอัตราส่วนครับ ตอนทำก็ใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมกับการสลัก หรือการขึ้นปั้นรูป ส่วนสุดท้ายก็ตกแต่ง ในส่วนพื้นผิว จนเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์

ลักษณะอาชีพที่ใช้ศิลปะการออกแบบ

อาชีพที่ใช้งานออกแบบอีกนั้น ก็จะมีอาชีพ มัณฑนากร อาชีพนี้จะต้อง ทำการศึกษา ในตัวโครงสร้างงาน และก็ทำการดำเนินการออกแบบ ในการตกแต่ง ต้องหาเครื่องตกแต่งภายใน ให้เข้ากับงานนั้น ๆ เพื่อที่จะตรงเป้าหมาย ประโยชน์การใช้ แต่จะต้องประเมินราคา

งานออกแบบ

พร้อมกับควบคุม ในการตกแต่งเอง รวมไปยังการติดต่อประสานงาน กับผู้ทำงานในส่วนต่าง ๆ จะทำงานตั้งแต่ ตึกอาคารที่พักอาศัย ตึกสำนักงาน รวมไปถึง พวกอาคารสาธารณะต่าง ๆ สถานบริการที่มีลักษณะพิเศษ อย่าเช่นการออกแบบ พิพิธภัณฑ์ ,สนามบิน นั่นเองครับ

อาชีพต่อไปนี้ เรียกว่าบูมอย่างมาก ในยุคปัจจุบันนี้คือ เขียนแบบโฆษณา จะเป็นออกแบบภาพ เพื่อที่จำเอาไปลง ในสื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างเช่นใน วารสาร ,แผ่นป้ายโฆษณา ,ฉลากผลิตภรรณ์ การออกแบบนั้นต้อง ดูเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ มีการปรึกษางาน

กับผู้ที่เป็นคนควบคุมงาน ก็เพื่อที่จะพิจารณา และสามารถกำหนด ในส่วน ความคิดการออกแบบ ในตัวภาพโฆษณาได้ กำหนดเนื้อที่ ในการการเขียนภาพ กำหนดข้อความ ทำความเข้าใจในสิ่งที่จะสื่อ ข้อความต้องสอดคล้อง กับสิ่งที่จะโฆษณาไป เสร็จก็นำเสนอลูกค้า เป็นขั้นที่จะพิจารณา เพื่ออนุมัติ ในการนำลงสื่อครับ

สายอาชีพออกแบบที่มีความน่าสนใจ

มาต่อกันที่อาชีพ ศิลปินทัศนศิลป์ อาชีพที่จะผลิตผลงาน เกี่ยวกับศิลปกรรม ที่ทรงในคุณค่า ในเรื่องความงาม ที่จะเสนอไปทางความคิดสร้างสรรค์ แล้วนำเสนอออกสู่ สาธารณชนครับ

อาชีพต่อไปนั้นเป็น นักออกแบบนิเทศศิลป์ อาชีพนี้จะแบ่งเป็น ออกแบบเรขศิลป์การพิมพ์ ยกตัวอย่าง ออกแบบเกี่ยวหนังสือพิมพ์ ,นิตยสาร ,หนังสือ ,ภาพสื่อโฆษณา ,โลโก้บรรจุภัณฑ์ รวมไปยันสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นั่นเอง

ออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อม จะเป็นการออกแบบ ในการแสดงสินค้า ในนิทรรศการ พวกตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ส่วนของอาคารสถานที่ เครื่องหมายต่าง ๆ อย่างเครื่องหมายห้องน้ำ เครื่องหมายจราจร ป้านโฆษณาที่ใหญ่ 

ออกแบบหัวเรื่องหนัง ที่ออกในสื่อโทรทัศน์ อย่าเช่นภาพนิ่ง ของโฆษณาในโทรทัศน์ รวมไปยัง หนังโฆษณา จะมีการทำ สตอรี่บอร์ด ออกมาเป็นต้นครับ

อาชีพต่อไปก็คือ นักแสดง อาชีพนี้จะใช้การออกแบบ ไปในเรื่อง การแสดงบทบาท อย่างแสดงละคร จะต้องซ้อมบทบาท ออกแบบลักษณะ อารมณ์ของตัวละคร ที่จะต้องแสดงออกมา โดยต้องไปศึกษา ในเนื้อเรื่องกับบทที่ได้ แสดงบทบาทต่าง ๆ ไม่ว่าตะตลก หรือว่าเคร่งเครียด โดยการคิดถ้อยคำ การแสเงกิริยาท่าทาง ออกมาให้ได้นั่นเองครับ

งานถ่ายภาพ

เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก

มังงะออกใหม่

งานถ่ายภาพ

ยอดรถอเมริกัน

ยอดรถอเมริกัน