งานประติมากรรม

งานประติมากรรม รูปแบบงานที่มี 3 มิติ

งานประติมากรรม เข้าในงานแบบประติมากรรม

งานประติมากรรม ในความหมายของ งานประติมากรรมนั่นก็คือ ผลงานศิลปะ ที่จะสร้างออกมา ด้วยรูปทรงที่เป็น 3 มิติ ก็คือจะมีปริมาตร มีน้ำหนัก และก็มีเนื้อที่ขึ้นในอากาศ จะใช้วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ เพื่อมาสร้างผลงาน ของงานประติมากรรมนี้ จะกำหนดในเรื่องของ วิธีการสร้างงาน รวมไปถึง ความงามผลงานประติมากรรม ที่จะทำให้เกิดแสงและเงา ที่เกิดขึ้นกระทบ ในตัวผลงานการสร้าง ของงานประติมากรรมนี้ ก็สามารถสร้างได้ 4 วิธี ด้วยกันครับ

งานประติมากรรม วิธีในการสร้างงานประติมากรรมคือ ?

วิธีสร้างงานวิธีแรกคือ การปั้น (Casting) จะเป็นการสร้างรูปทรง  ที่ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ โดยจะใช้วัสดุ ที่มีความเหนียว มีความอ่อนตัว และสามารถที่จะ ยึดจับตัวได้ดี วัสดุส่วนมากที่นิยม กับการใช้ในงานปั้น ก็จะมีตั้งแต่ ดินเหนียว ,ดินน้ำมัน ,ปูน ขี้ผึ้ง ,กระดาษผสมกาว ,ขี้เลื่อยผสมกาว นั่นเองครับ ที่จะเหมาะกับงานปั้น

วิธีที่สองก็คือ การแกะสลัก (Carving) สร้างรูปทรง 3 มิติโดยใช้วัสดุ ที่มีความแข็ง และเปราะ อาศัยเครื่องมือในการทำ วัสดุทส่วนใหญ่ ที่ใช้แกะนั้นจะเป็น ไม้ ,หิน ,เทียน ,กระจก ,ปูนปลาสเตอร์ ในการทำงานแกะสลักครับ

วิธีที่สามคือ การหล่อ (Molding) สร้างรูปทรง 3 มิติโดยใช้ วัสดุหลอมตัว และสามารถที่จะ กลับมาแข็งตัวได้ แต่จะอาศัย ตัวแม่พิมพ์ ที่สามารถสร้างผลงาน ที่เหมือนกันได้ตั้งแต่ สองชิ้นเป็นต้นไป วัสดุที่มีกจะใช้กับงานหล่อ ก็จะมี โลหะ ,สำริด ,ปูน ,ขี้ผึ้ง ,เรซิ่น เป็นต้นครับ

วิธีที่สี่นั้นจะเป็น การประกอบขึ้นรูป (Construction) สร้างรูปทรงแบบ 3 มิติใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อประกอบขึ้นรูป ให้เข้าผสมกัน นำมายึดติดโดยใช้วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาสร้างงาน

งานประติมากรรม

ในประเภทของ งานประติมากรรมนั้นก็จะมี 

ประติมากรรมนูนต่ำ (Bas Relief ) ขึ้นรูปเป็นทรงนูนขึ้น ขึ้นจากพื้น ที่มีพื้นหลัง เพื่อรองรับตัวงานนูน มองได้ชัดเจนที่ด้านเดียว นั่นก็คือด้านหน้า สูงจากพื้นไม่ถึงครึ่ง ของงานรูปจริง ยกตัวอย่างเช่น รูปนูนของเหรียญ รูปนูนแบบที่ใช้ ประดับตกแต่ง พวกภาชนะ หรือตึกอาคาร ในงานสถาปัตยกรรม อย่างเช่น โบสถ์ วิหาร 

ประติมากรรมนูนสู (High Relief ) รูปต่าง ๆ ที่มีลักษณะ ในแบบเดียวกับนูนต่ำ จะสูงจากพื้นครึ่งหนึ่ง ของรูปทรงจริงที่ขึ้นไป จะเห็นลวดลาย ที่มีความ มองได้ชัดเจน มีความเหมือนจริงมากกว่า ในแบบรูปทรงนูนต่ำ แต่จะใช้งาน ในแบบนูนต่ำ

ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief ) ที่มีรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นโดยรอบ ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป ,เทวรูป รูปแบบคตินิยม ,รูปคน, รูปสัตว์ ,รูปเคารพ เป็นต้นนั่นเอง

งานประติมากรรม ผลงานแระติมากรรมที่โด่งดัง มีผลงานใดบ้าง ?

งานประติมากรรมชิ้นนี้ หลายคนคงจะได้ยิน ชื่อเสียงมากันแล้วกับ รูปปั้นเดวิด THE BRONZE DAVID ที่ได้จัดตั้งที่ พิพิธภัณธ์แห่งชาติบาร์เจลโล่ ในเมืองฟลอเรนซ์ ของประเทศอิตาลี ประติมากร ที่สร้างผลงานชิ้นนี้คือ โดนาเตลโล ในปี 1440

ซึ่งผลงานนี้เป็น รูปปั้นเงินที่มีขนาดใหญ่ ยืนตระหง่านแบบ ไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกาย งานชิ้นนี้นับว่าเป็น สิ่งใหม่กับผู้คนในยุคเก่า ผลงานชิ้นนี้ได้เล่าถึง เด็กผู้ชายวัยหนุ่ม ที่นามว่าเดวิด ที่มีเรื่องราวระหว่าง เดวิดและยักษ์โกไลแอธ ตัวเขานั้นได้ถือดาบ

เอาไว้ที่ในมือฝั่งหนึ่ง จากการที่เค้านั้น เอาชนะศัตรูได้ และได้วางเท้าลงไป ไว้ที่หัวที่ถูกตัด ของยักษ์โกไลแอธ โดนาเตลโลนั้นได้ออกแบบ ให้ตัวเดวิดนั้นเปลือยเปล่า ได้อย่างมีความสมบูรณ์ ขณะเดียวกันนั้น กลับให้เดวิดสวมหมวก

ที่เป็นทรงกว้าง รวมถึงรองเท้าบู๊ต รูปปั้นเดวิดนี้หากสังเกตุ ที่ตรงสัดส่วนแล้ว จะดูขัดแย้งกับ ดาบที่ถือของเค้า อาจชี้ได้ว่านี่เป็น การบอกให้เห็นว่า เค้าได้รับความช่วยเหลือ โดยพระเจ้าที่ช่วยเต้านั่น สามารถจัดการภารกิจ

ที่มีความยากลำบาก แบบลุล่วงไปได้ โดนาเตลโลนั้นเป็นที่รู้จักกัน ในวงที่กว้างขวาง ว่าเค้านั้นคือบิดา ของยุคเรเนอซองส์คนหนึ่ง ที่เป็นผู้นำกับฐานะ ประติมากรรุ่นแรก ที่อยู่ช่วงยุคนั้น

ดูงานประติมากรรมชื่อดัง ที่หลายคนนั่นต่างรู้จัก

งานประติมากรรม

ผลงานที่โด่งดัง ของงานประติมากรรมชิ้นต่อไปคือ แมนเนเกน พิส MANNEKEN PIS งานตั้งอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงบรัซเซลส์ ในกรุงบรัซเซลส์ ของประเทศเบลเยี่ยม ประติมาการที่สร้างงานขึ้นคือ เจอโรม ดูเกสนอย ในปี 1619

ประติมากรรมนี้เรียกกันว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ สร้างขึ้นจากเงินหล่อ มีขนาดไม่ใหญ่มาก หล่อขึ้นรูปเป็น เด็กผู้ชายเปลือยกาย ยืนปัสสาวะอยู่ที่อ่างน้ำพุ ประติมากรรมนี้อยู่ตรง ใจกลางของเมืองบรัซเซลส์ ประติมากรรมนี้ถูกพิจารณา

ให้ได้เป็นถึง สัญลักษณ์ของเมืองบรัซเซลส์ แล้วยังได้รับความสำคัญ ตอนปลายของ ยุคศตวรรษที่ 17 ก่อนที่จะ มีความนิยมขึ้นเรื่อยมา จนถึงยุคปัจจุบัน รูปหล่อเงินเด็กกำลังปัสสาวะ นั้นก็ได้โดนลอกเลียน ขึ้นมาใหม่อีกตอนปี 1965 แต่ของจริง ก็ได้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ของกรุงบรัซเซลส์นั่นเองครับ

ผลงานชิ้นต่อไปที่จะแนะนำคือ คนครุ่นคิด THE THINKER งานนี้ตั้งอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์รอแด็ง เมืองปารีส ของประเทสฝรั่งเศส สร้างโดยประติมากรชื่อ โอกุสต์ รอแด็ง ในช่วงปี 1904 โอกุสต์ รอแด็งนั้นก็คือ ประติมากรฝรั่งเศส ที่ถูกเปรียบว่าเหมือนกับ

บิดาของยุคโมเดิรน์ประติมากรรม ที่เดิมทีรอแด็ง ได้ชื่อเสียงจากการที่ เค้านั้นสร้างรูปจำลอง มากระทั่งตอนปีค.ศ. 1880 รอแด็งนั้นถูกว่าจ้าง โดยผู้อำนวยการวิจิตรศิลป์ เพื่อที่จะให้สร้าง งานประติมากรรมชื่อ ประตูนรกขึ้น นี่ก็เป็นฉากหนึ่ง

ไตรภูมิดันเต พอต่อมานั้นเค้าก็ ได้การว่าจ้างอีกจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง เพื่อที่จะให้สร้าง ผลงานประติมากรรมบรอนซ์ คนครุ่นคิดชิ้นนี้ ที่ได้แรงบัลดาลใจ มาจากไตรภูมิดันเต เหมือนเดิมครับ ในตอนที่เขานั้นมีชีวิตอยู่ ประติมากรรมคนครุ่นคิด

นั้นได้หล่อขึ้นหลายขนาด จนตัวเค้าเสียชีวิต ไปแล้วก็ตามที ประติมากรรมรูปคนครุ่นคิดที่มีขนาด 1.8 เมตร นั้นเผยไปยัง สายตาประชาชน ก็ได้กลายเป็นที่นิยม ขึ้นโดยทันควัน ประติมากรรมชิ้นนี้เผยแพร่ปีค.ศ. 1904 ที่ได้จัดให้นั่ง ที่สวนพิพิธภัณฑ์รอแด็ง ประติมากรรมนี้เดิมที มีชื่อเรียกว่า กวี แถมยังถูกใช้ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงปรัชญาด้วยครับ

งานออกแบบ

เทศกาลสุดแปลกยุโรป

มังงะ ยอดฮิต

งานออกแบบ

รถอเมริกันตัวแรง

รถอเมริกันตัวแรง